Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

DOKUMENTY DO POBRANIA

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 1 września 2021r.
L.p. Rodzaj dokumentu Linki
1. Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole
2. Załącznik Nr 1 - wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
3. Załącznik Nr 2 - wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
4. Załącznik Nr 3 - wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu
5. Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu legitymacji
6. Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu świadectwa