DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

L.p. Rodzaj dokumentu Link/format dokumentu
1.Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole
2.KARTA INFORMACYJNA
Sporządzania duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania.
3.KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie
4.Załącznik Nr 1 - wniosek o wydanie duplikatu legitymacji  
5.Załącznik Nr 2 - wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa  
6.Załącznik Nr 3 - wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu  
7.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu legitymacji
8.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu świadectwa
9.Prezentacja - Matura 2017 (Nowa prezentacja!)
10.TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
(Obowiązuje od 2016 do 2020 roku uczniów zdających maturę na "starych zasadach")
11.INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU "WYPRAWKA SZKOLNA"
(Obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020)