DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

L.p. Rodzaj dokumentu Link/format dokumentu
1.Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole
2.Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności
3.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu legitymacji
4.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu świadectwa
5.Załącznik Nr 1 - wniosek o wydanie duplikatu legitymacji  
6.Załącznik Nr 2 - wniosek o wydanie duplikatu świadectwa  
7.Zakres ubezpieczenia uczniów szkoły - COMPENSA
8.Kalkulacja do plisy COMPENSA (NNW - Ubezpieczenie Szkolne 184)
9.Prezentacja - Matura 2017 (Nowa prezentacja!)
10.TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
(Obowiązuje od 2016 do 2020 roku uczniów zdających maturę na "starych zasadach")