Propagowanie bezpieczeństwa technicznego wśród młodzieży

Materiał opracowany przez: Grzegorz Musiał, •  opublikowano: 23 kwietnia 2018

Dnia 09.04.2018 r. klasy IE i IA w ramach lekcji bhp wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego. Głównym celem zajęć było propagowanie bezpieczeństwa technicznego wśród młodzieży. Inspektorzy UDT poruszyli zagadnienia z następujących obszarów: informacja o zakresie działań UDT, ogólne zasady BHP na stanowisku pracy, bezpieczne użytkowanie wind, dźwigów, wózków widłowych, schodów ruchomych i innych urządzeń transportowych. W trakcie spotkania był również czas na pytania ze strony uczniów. Na zakończenie nasza szkoła otrzymała z rąk inspektora UDT materiały poglądowe z zakresu omawianej tematyki oraz potwierdzenie udziału w akcji propagowania bezpieczeństwa technicznego.