Miejska Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018

Materiał opracowany przez: , •  opublikowano: 11 września 2017

4 września odbyła się w naszej szkole Miejska Inauguracja Nowego Roku Szkolnego. Miała ona wyjątkowo podniosły charakter, ponieważ w szkole gościliśmy wielu dostojnych Gości i połączona została z oddaniem do użytku nowej auli i trzech pracowni specjalistycznych do nauki przedmiotów zawodowych.

Zdjęcie: LLL_5759.jpgZdjęcie: LLL_5764.jpgZdjęcie: LLL_5761.jpg

Pierwszy dzień po wakacjach rozpoczęliśmy mszą świętą w hali sportowej, koncelebrowaną przez ks. Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej, ks. dr. Marka Winiarskiego, referenta Wydziału Katechetycznego Kurii Rzeszowskiej, ks. prałata Roberta Mokrzyckiego – proboszcza parafii pw. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Marcina Dunaja - wikariusza tejże parafii oraz naszych katechetów: ks. Roberta Bobera i ks. Grzegorza Dąbrowskiego. W mszy świętej uczestniczyła również młodzież i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Energetycznych. Zebranych kapłanów, gości, nauczycieli i pracowników szkoły oraz młodzież powitał bardzo serdecznie ks. prałat Robert Mokrzycki, jednocześnie prosząc ks. Biskupa o przewodzenie Eucharystii.

Zdjęcie: LLL_5770.jpgZdjęcie: LLL_5771.jpgZdjęcie: LLL_5767.jpg
Zdjęcie: LLL_5779.jpgZdjęcie: LLL_5781.jpgZdjęcie: LLL_5773.jpg

Zaszczyt reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym podczas nabożeństwa i późniejszego uroczystego apelu przypadł uczniom klasy 3 LOa (Michałowi Buremu, Oskarowi Śledzianowskiemu i Hubertowi Pączkowi) i klasy 2 LOa (Bartłomiejowi Baciowi, Maksymilianowi Ladzińskiemu i Dawidowi Sikorze). W swojej homilii Ksiądz Biskup, odwołując się do miejsca celebracji, jakim stała się hala sportowa, zaakcentował konieczność "nieprzespania" początku swojej nauki przez młodzież. Przyrównał jej postawę do zachowań sportowców, którzy muszą już na starcie zachować czujność, a potem włożyć niemało wysiłku i poświęcenia, by marzyć o sukcesach! Podkreślił również, że młody człowiek musi nie tylko kształtować ciało, ale - umysł i wolę, by później dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na wartość edukacji humanistycznej, umożliwiającej każdemu człowiekowi lepsze wniknięcie w siebie i w otaczający go świat. Pojawił się w homilii także wątek lekcji religii, dzięki którym młodzież nie tylko poznaje chrześcijańską tradycję i cywilizację, ale wzmacnia się duchowo i moralnie. Ostatnim akcentem Eucharystii było poświęcenie krzyża, który później zawisł w nowej auli.

Zdjęcie: LLL_5784.jpgZdjęcie: LLL_5786.jpgZdjęcie: LLL_5787.jpg

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się właśnie w niej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, prowadzący uroczystość, Elena Kopaczyńska i Krystian Kaszuba, przedstawili zaproszonych Gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Stanisław Sienko – wiceprezydent Rzeszowa, Stanisław Fundakowski – podkarpacki wicekurator oświaty, Andrzej Dec – przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Waldemar Szumny – wiceprzewodniczący Rady Miasta i przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego, Mirosław Kwaśniak – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta, Zbigniew Bury – dyrektor Wydziału Edukacji, Robert Nędza – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ppłk. Zbigniew Cabała – dowódca 21 Batalionu Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Marek Strączek – dowódca Płd.-Wsch. Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, dr Wergiliusz Gołąbek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dr hab. inż. Grzegorz Masłowski – prorektor Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. Grzegorz Ślusarz – prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Piotr Pukała – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, Anna Szczołko - prezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Grażyna Skawina - członek prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Dariusz Zięba – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli Podkarpackiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jerzy Maślanka - długoletni dyrektor naszej szkoły i prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom Rzeszów”, Mieczysław Arkadiusz Łyp - prezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, Jadwiga Kupiszewska – członek Związku Sybiraków, poetka, malarka.

Zdjęcie: LLL_5798.jpgZdjęcie: LLL_5799.jpgZdjęcie: LLL_5797.jpg
Zdjęcie: LLL_5817.jpgZdjęcie: LLL_5816.jpgZdjęcie: LLL_5800.jpg

Z wielką radością powitaliśmy w szkole przedstawicieli firm, z którymi na co dzień współpracujemy: Andrzeja Czarneckiego – dyrektora do spraw komunikacyjnych Pratt&Whitney, Janusza Błażeja – wiceprezesa ZETO Rzeszów, Małgorzatę Lorenc – dyrektora ds. administracyjnych Fibrain, Andrzeja Kubiaka – dyrektora produkcji BSH, Jerzego Wiącka – prezesa ZAPEL Boguchwała. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów: TVP Rzeszów, Polskiego Radio Rzeszów i "Naszego Domu Rzeszów". Wreszcie w nowej auli zgromadzili się uczniowie wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców, na czele z jej przewodniczącą - Elżbietą Piętą i zastępcą – Mirosławem Drożdżem.

Zdjęcie: LLL_5823.jpgZdjęcie: LLL_5827.jpgZdjęcie: LLL_5820.jpg

Kolejny punkt programu uroczystości to wystąpienie dyrektora szkoły, pani Edyty Niemiec, która jeszcze raz witając dostojnych Gości, jednocześnie dziękowała im za przybycie, a następnie w kilku zdaniach przedstawiła zrealizowany przez szkołę projekt (szerzej omówił go nieco później wicedyrektor ZST pan Eugeniusz Bury). Pani dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia krótkiego filmu, mówiącego o historii nauczania zawodowego w naszej szkole, przygotowanego przez Karola Lecha, ucznia klasy IVa (pod opieką prof. Krzysztofa Guzika).
„Nasza szkoła – kontynuowała pani dyrektor - będąc otwartą na innowacje, stara się dostosować treści kształcenia do rozwoju i potrzeb współczesnego rynku pracy, ciągle wzbogaca bazę dydaktyczną, co niewątpliwie wpływa na wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, jak i pozwala realizować nam coraz ambitniejsze plany edukacyjne”.

Zdjęcie: LLL_5831.jpgZdjęcie: LLL_5829.jpgZdjęcie: LLL_5828.jpg

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi i otwarcie auli szkolnej i nowoczesnych pracowni specjalistycznych (dwóch elektronicznych i jednej mechanicznej), powstałych w ramach projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" w miejscu dawnych warsztatów zawodowych. Dokonali tego aktu zaproszeni Goście, dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie, po czym Ks. Biskup poświęcił nową aulę. Wartość tych inwestycji wyniosła 3 124 956, 41 złotych, a środki finansowe na ich realizację szkoła uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim powinniśmy jeszcze lepiej kształcić przyszłe kadry dla przemysłu i gospodarki!

Zdjęcie: LLL_5839.jpgZdjęcie: LLL_5836.jpgZdjęcie: LLL_5841.jpg

Ważnym punktem podczas uroczystości były wystąpienia zaproszonych Gości. O szczególnej wadze kształcenia zawodowego, i nie tylko, o zainteresowaniu władz Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, oświatowych związków zawodowych edukacją młodego pokolenia mówili w swoich przemówieniach: Stanisław Sienko, Waldemar Szumny (odczytał również list od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, a skierowany do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców) oraz Stanisław Fundakowski i Anna Szczołko - prezes rzeszowskiego oddziału ZNP.

Zdjęcie: LLL_5844.jpgZdjęcie: LLL_5843.jpgZdjęcie: LLL_5842.jpg

Dziękowała za tę pomoc, za obecność na uroczystości i za życzenia skierowane do całej społeczności szkolnej – pani dyrektor Edyta Niemiec. Swoje wystąpienie zakończyła zaś życzeniami do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, by osiągali jak najwięcej: "małych i dużych sukcesów w nauce i pracy", by nikomu nie zabrakło "ambicji i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów".
Uroczystość zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu Zuzanny Bełz, Bartłomieja Cioska, Alicji Cisowskiej, Krystiana Kaszuby, Eleny Kopaczyńskiej, Marleny Motyki, (przygotowany pod opieką pani Moniki Konior-Oleszko i Karoliny Litwin, a potem był czas na zwiedzanie nowo otwartych pracowni zawodowych przez zaproszonych Gości oraz na poczęstunek w małej sali gimnastycznej.

Zdjęcie: LLL_5852.jpgZdjęcie: LLL_5860.jpgZdjęcie: LLL_5850.jpg
Zdjęcie: LLL_5862.jpgZdjęcie: LLL_5864.jpgZdjęcie: LLL_5861.jpg

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie inauguracyjnej uroczystości (było to tak liczne grono, że nie sposób wszystkich osób wymienić) dziękuje dyrekcja Szkoły! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z jej przebiegu wydarzenia (zdjęcia: Klaudia Prokop, Timur Taran, Anna Urban).