Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ZST

Materiał opracowany przez: Piotr Kraska, •  opublikowano: 19 listopada 2017

W Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie – w ramach projektu dla Technikum NR 9 - w dniu 06.11.2017 został przeprowadzony Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dla uczniów i nauczycieli oraz innych pracowników technikum. Wszystkie działania odbywają się w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Działania w ramach projektu koordynuje nauczyciel pan Piotr Kraska, który odbył specjalne szkolenie z zakresu cyber bezpieczeństwa. Jest on główną osobą mającą zapewnić większe bezpieczeństwo wśród młodzieży szkolnej, przeprowadzić szereg akcji wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli poprawiających świadomość i bezpieczeństwo podczas korzystania z zasobów Internetu. Piotr Kraska jest szkolnym Mentorem Cyberbezpieczeństwa.

Zdjęcie: zdj10.JPGZdjęcie: zdj11.JPGZdjęcie: zdj1.JPG

Po owocnej rozmowie z Panem Dyrektorem, zostały przekazane materiały promujące projekt, kilka z plakatów zostało rozwieszonych w pomieszczeniach, gdzie uczy się młodzież licealna. Najbardziej licznym wydarzeniem tego dnia było zgromadzenie się społeczności Technikum Nr 9 na nowej auli, gdzie przeprowadziłem apel otwierający SDBC. Poruszone zostały tam cele projektu, podkreślając, że jest to ogólnopolska akcja na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie w krótkiej wymianie zdań edukator pani Elżbieta Orzech podkreśliła jak ważna jest świadoma postawa młodzieży w tym względzie, młodzi ludzie zobaczyli film i zostali zaproszenia na kolejne części szkolnego wydarzenia. Na koniec apelu zachęcono społeczność licealną do wzięcia udziału w konkursie "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni".

Zdjęcie: zdj3.JPGZdjęcie: zdj4.JPGZdjęcie: zdj6.JPG

Po apelu z uczniami klas pierwszych i drugich odbyły się dwie lekcje w formie warsztatów, na których rozmawiano o sposobach unikania zagrożeń przebywając w cyberprzestrzeni, oraz o prawach autorskich. Uczniowie rozwiązali quiz, zobaczyli filmy oraz przeprowadziłem z nimi ćwiczenie na tablicy interaktywnej, korzystając z portalu coggle.it Tworzyliśmy mapy myśli o formach zagrożeń, w które młodzi ludzie mogą się wplątać. Po lekcjach z młodzieżą odbyło się spotkanie z nauczycielami na Radzie Pedagogicznej podczas której przeprowadzono szkolenie z Cyberbezpieczeństwa.

Zdjęcie: zdj9.JPGZdjęcie: zdj7.JPGZdjęcie: zdj8.JPG