Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów

Materiał opracowany przez: Karolina Litwin, •  opublikowano: 24 stycznia 2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie reprezentowali: Hubert Mańkowski (technik mechanik), który w roku szkolnym 2016/2017 okazał się najlepszym uczniem technikum oraz Krystian Kaszuba – najlepszy uczeń liceum ogólnokształcącego.

Zdjęcie: Hubert Mankowski.jpgZdjęcie: Kaszuba Krystian.jpg

Stypendium to przyznawane jest uczniom szkół średnich, kończących się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać jeden uczeń w danej szkole, a który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Nasi uczniowie odebrali dyplom z rąk Pani Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego oraz Pani Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Serdeczne gratulacje dla naszych wybitnych uczniów wraz z wyrazami szacunku dla rodziców.

Zdjęcie: P1310122.JPGZdjęcie: P1310121.JPGZdjęcie: P1310126.JPG