Rekrutacja uczestników do projektu RPO!

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender , Opublikowano: 2016-12-08 o godzinie: 10:29:49

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych prowadzi rekrutację uczestników do udziału w projekcie pod tytułem "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy". Projekt kierujemy przede wszystkim do naszych uczniów. Łącznie weźmie w nim udział aż 145 uczniów Technikum Nr 9 (odpowiednio: 50 informatyków, 35 mechaników, 40 techników organizacji reklamy i 20 elektroników). Co zaoferujemy Wam w ramach działań? Przede wszystkim certyfikowane kursy i szkolenia branżowe, szkolenia językowe, warsztaty kompetencji interdyscyplinarnych oraz zdobycie doświadczenia oraz nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu u pracodawcy w wymiarze 150 godzin, za które każdy z uczestników otrzyma stypendium w kwocie 997,40 zł.
Szczegóły i dokumentacja rekrutacyjna: LINK