Zapytanie ofertowe - Okr. kontrola stanu techniczn

Materiał opracowany przez: Piotr Kraska , Opublikowano: 2017-04-11 o godzinie: 13:50:03

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi pn. „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych Zespołu Szkół Technicznych im. E.Kwiatkowskiego w Rzeszowie – kompleksowy przegląd półroczny”

Poniżej znajduje się szczegółowa informacja:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT