HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 12 września 2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2017/2018:

Data Szczegóły Liczba dni
11.01.2018r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 1 dzień/
1
02.05.2018r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Święto flagi.1
04.05.2018r.
07.05.2018r.
08.05.2018r.
Pisemny egzamin maturalny.
/3 - Dni wolne od zajęć dydaktycznych/
3
01.06.2018r./Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 1 dzień/1
18.06.2018r.
- 21.06.2018r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna i praktyczna.
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 4 dni/
/Szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronach OKE
4
ID Data Wydarzenie Godzina Szczegóły
1.4.09.2017Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego10:00
2.19.09.2017Spotkanie z rodzicami klasy 2,3 LO i T, 4T17:00
3.19.09.2017Konferencja Rady Pedagogicznej - Kontrola zarządcza szkoły, ch-ka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły
4.20.09.2017Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami - klasy pierwsze16:00
5.13.10.2017Akademia szkolna z okazji "Dnia Komisji Edukacji Narodowej"
6.10.11.2017Akademia szkolna z okazji "Dnia Niepodległości"
7.14.11.2017Konferencja Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjna RP dla klas technikum i liceum, sprawy bieżące szkoły
8.16.11.2017Spotkanie z rodzicami17:00
9.16.11.2017Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych
/Wszystkie klasy maturalne/
10.12.12.2017Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacyjna klas maturalnych/
Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /klasy I, II, III - technikum i I,II LO/
11.18.12.2017Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas 4-T, 3-LO
12.23.12.2017-
31.12.2017
Zimowa przerwa świąteczna
13.2018Studniówka klas maturalnych
14.10.01.2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.20 - część praktyczna.
15.11.01.2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna. /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/.
16.12.01.2018-
15.01.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.14 - część praktyczna
17.15.01.2018r.-
20.01.2018r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja M.44 - część praktyczna
18.16.01.2018r.-
20.01.2018r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja A.27 - część praktyczna
19.22.01.2018Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I-III (technikum) i I-II (LO)
20.23.01.2018Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla klas technikum i liceum/
21.25.01.2018Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
22.25.01.2018Spotkanie z rodzicami17:00
23.29.01.2018-
11.02.2018
Ferie zimowe
24.14.03.2018r.-
15.03.2018r.
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/ Próbna matura
25.16.03.2018r.Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Msza Święta, Próbna matura
26.15.03.2018r.Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne/
27.15.03.2018r.Konsultacje dla rodziców17:00
28.29.03.2018r.-
03.04.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna
29.24.04.2018Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla IV - T, III - LO; Sprawy bieżące szkoły/
30.26.04.2018Spotkanie z rodzicami.17:00
31.27.04.2018Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 12:30
32.30.04.2018Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
33.2.05.2018Święto flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych”
34.4.05.2018
7.05.2018
8.05.2018
Pisemny egzamin maturalny
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 3 dni/
35.25.05.2018Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.
36.31.05.2018Święto "Boże Ciało"
37.1.06.2018Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
38.18.06.2018Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacja RP dla I, II, III - T, I, II - LO; Sprawy bieżące szkoły;/
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
39.19.06.2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
40.21.06.2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2017/2018;
Sprawy bieżące szkoły/
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
41.22.06.2018Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2017/2018
42.28.06.2018
04.07.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.12 - część praktyczna
43.28.06.2018
04.07.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.13 - część praktyczna
44.22.06.2018
04.07.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja M.19 - część praktyczna
45.25.06.2018
27.06.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja A.26 - część praktyczna
46.22.06.2018
04.07.2018
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.06 - część praktyczna
47.21.08.2018Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
/część pisemna/.
9:00
48.21.08.2018
- 22.08.2018
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
/część ustna/.