HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 31 sierpnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2019/2020:

Data Szczegóły Liczba dni
18.10.2019r.Dzień Patrona Szkoły
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 dzień
10.01.2020r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 dzień
04.05.2020r.
05.05.2020r.
06.05.2020r.
Pisemny egzamin maturalny.3 dni
12.06.2020r.Piątek po Bożym Ciele1 dzień
22.06.2020r.
23.06.2020r.
24.06.2020r.
25.06.2020r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna i praktyczna4 dni
ID Data Wydarzenie Godzina Szczegóły
1.2.09.2019Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego10:00
2.05.09.2019Spotkanie z rodzicami klasy 2,3 i 4 technikum 2 i 3 - liceum17:00
3.10.09.2019Konferencja Rady Pedagogicznej - plan nadzoru pedagogicznego, charakterystykaka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły
4.12.09.2019Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami - klasy pierwsze16:00
5.17.10.2019Jubileusz 60-lecia Szkoły – Msza Św.16:00
6.18.10.2019Jubileusz 60-lecia Szkoły – Święto Patrona Szkoły
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/
7.12.11.2019Akademia szkolna z okazji "Dnia Niepodległości"
8.19.11.2019Konferencja Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjna dla klas technikum i liceum, sprawy bieżące szkoły.
9.21.11.2019Spotkanie z rodzicami16.30-klasy I
18.00 - pozostałe klasy
10.3.12.2019Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Wszystkie klasy maturalne/
11.16.12.2019Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas 4-T, 3-LO
12.17.12.2019Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
13.19.12.2019Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych
/klasy I, II, III - technikum i I,II LO/
14.23.12.2019-
31.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna
15.7.01.2020Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacyjna dla klas technikum i I liceum /
16.9.01.2020Konferencja Rady Pedagogicznej
/Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
17.9.01.2020Spotkanie z rodzicami16.30-klasy I
18.00 - pozostałe klasy
18.9.01.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.20 - część praktyczna
19.10.01.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/.
20.11.01.2020 -
14.01.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja E.14 - część praktyczna
21.13.01.2020 -
14.01.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja A.27 - część praktyczna
22.14.01.2020 -
17.01.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja M.44 - część praktyczna
23.13.01.2020r.-
26.01.2020r.
Ferie zimowe
24.27.01.2020Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I-III (technikum) i II LO
25.11.03.2020r
12.03.2020
13.03.2020
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Próbna matura
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/ Msza Święta, Próbna matura
26.12.03.2020rKonsultacje dla rodziców17:00
27.7.04.2020Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne/
28.09.04.2020 -
14.04.2020
Wiosenna przerwa świąteczna
29.21.04.2020Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla IV - T, III - LO; Sprawy bieżące szkoły/
30.23.04.2020Spotkanie z rodzicami16.30-klasy I
18.00 - pozostałe klasy
31.24.04.2020Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych IV - T, III - LO12:30
32.30.04.2020Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
33.04.05.2020
05.05.2020
06.05.2020
Pisemny egzamin maturalny / Ustny egzamin maturalny
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 3 dni/.
34.28.05.2020Konsultacje dla rodziców17:00
35.4.06.2020Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.
36.11.06.2020Święto "Boże Ciało".
37.18.06.2020Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla I, II, III - T, I - LO; Sprawy bieżące szkoły;/
38.23.06.2020Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
39.24.06.2020 -
25.06.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja AU.29 - część praktyczna
40.25.06.2020Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
41.26.06.2020Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2019/2020
42.27.06.2020 -
9.07.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja EE.03 - część praktyczna
43.27.06.2020 -
9.07.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja MG.19 - część praktyczna
44.29.06.2020 -
5.07.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja EE.08 - część praktyczna
45.25.08.2020Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
/część pisemna/.
9:00
46.24.08.2020 -
25.08.2020
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część ustna/.