HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 6 września 2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2018/2019:

Data Szczegóły Liczba dni
02.11.2018r.Dzień zaduszny.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 1 dzień/
1
10.01.2019r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – /1 dzień/
1
02.05.2019r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Święto flagi –
/1 dzień/
1
06.05.2019r.
07.05.2019r.
08.05.2019r.
09.05.2019r.
Pisemny egzamin maturalny./3 - Dni wolne od zajęć dydaktycznych/
Egzaminy maturalne - ustne – /1 dzień/
4
17.06.2019r.
18.06.2019r.
19.06.2019r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna i praktyczna. /Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 3 dni/3
ID Data Wydarzenie Godzina Szczegóły
1.3.09.2018Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego10:00
2.13.09.2018Spotkanie z rodzicami klasy 2,3 i 4 technikum 2 i 3 - liceum17:00
3.13.09.2018Konferencja Rady Pedagogicznej - Kontrola zarządcza szkoły, ch-ka kl pierwszych, sprawy bieżące szkoły
4.14.09.2018Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami - klasy pierwsze16:00
5.15.10.2018Akademia szkolna z okazji "Dnia Komisji Edukacji Narodowej"
6.09.11.2018Akademia szkolna z okazji "Dnia Niepodległości"
7.13.11.2018Konferencja Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjna dla klas technikum i liceum, sprawy bieżące szkoły.
8.15.11.2018Spotkanie z rodzicami17:00
9.27.11.2018Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Wszystkie klasy maturalne/
10.11.12.2018Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
11.17.12.2018Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas 4-T, 3-LO
12.22.12.2018-
31.12.2018
Zimowa przerwa świąteczna
13.08.01.2019Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /klasy I, II, III - technikum i I,II LO/
14.02.02.2019Studniówka klas maturalnych
15.09.01.2019Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - E.20 - część praktyczna
16.10.01.2019Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/.
17.12.01.2019r.-
15.01.2019r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - E.14 - część praktyczna
18.15.01.2019r.-
19.01.2019r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - M.44 - część praktyczna
19.14.01.2019 -
15.01.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - A.27 - część praktyczna
20.14.01.2019Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I-III (technikum) i II LO
21.22.01.2019Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacyjna dla klas technikum i liceum/
22.24.01.2019Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
23.24.01.2019Spotkanie z rodzicami17:00
24.11.02.2019r.-
24.02.2019r.
Ferie zimowe
25.06.03.2019r -
07.03.2019
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Próbna matura
26.08.03.2019r.Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Msza Święta, Próbna matura
27.14.03.2019Konsultacje dla rodziców17:00
28.10.04.2019Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne/
29.24.04.2019Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla IV - T, III - LO; Sprawy bieżące szkoły/
30.18.04.2019 -
23.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
31.25.04.2019Spotkanie z rodzicami.17:00
32.26.04.2019Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych. 12:30
33.30.04.2019Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
34.02.05.2019Święto flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
35.06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
Pisemny egzamin maturalny / Ustny egzamin maturalny
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 4 dni/.
36.23.05.2019Konsultacje dla rodziców
37.27.05.2019Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych.
38.17.06.2019Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla I, II, III - T, I, II - LO; Sprawy bieżące szkoły;/
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
39.18.06.2019Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
40.19.06.2019Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2018/2019; Sprawy bieżące szkoły/
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych/.
41.20.06.2019Święto "Boże Ciało".
42.21.06.2019Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2018/2019
43.24.06.2019 -
30.06.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - E.12 - część praktyczna
44.26.06.2019 -
03.07.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - E.13 - część praktyczna
45.21.06.2019
04.07.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - M.19 - część praktyczna
46.24.06.2019 -
25.06.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie A.26 - część praktyczna
47.21.06.2019 -
04.07.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.06 - część praktyczna
48.20.08.2019Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
/część pisemna/.
49.20.08.2019 -
21.08.2019
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część ustna/.9:00