Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Projekt "Kluczowe Kompetencje Przyszłości"

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 18 maja 2021r.

Projekt "KLUCZOWE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080534 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.