Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ZST Rzeszów

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 13 maja 2016

Projekty zrealizowane w ramach POKL w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki był jednym z programów operacyjnych, które były wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodziły głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosiła prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, w latach 2007-2013 a pozostałą część (15%) stanowiły środki krajowe. Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie zrealizował trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy z projektów, zatytułowany "Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży" przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w ZST w Technikum Nr 9.

Drugi z projektów - "Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej" rozpoczął się 1 września 2010 roku i trwał do maja 2012 roku. Projekt przeznaczony był dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. Od roku szkolnego 2011/2012 realizowaliśmy trzeci projekt w ramach POKL - "Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej" przeznaczony dla uczniów Technikum Nr 9.

"Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej"

Celem ogólnym Projektu było podniesienie kompetencji przez grupę 40 uczestników w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych stanowiących wprowadzenie do tematyki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie: podstaw rysunku technicznego, pomiarów warsztatowych, obróbki skrawaniem, modelowania przestrzennego, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Program praktyk obejmował także przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego ukierunkowanego na słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla merytorycznej tematyki projektu oraz zewnętrzny moduł praktyk w firmie LINKER EUROPA Sp. z o.o. realizowany w wymiarze 100 godzin dla każdej grupy uczestników objętej wsparciem w ramach projektu.

Zdjęcie: PB248483.jpgZdjęcie: PB248488.jpgZdjęcie: PB248486.jpg
Zdjęcie: SAM_0489.jpgZdjęcie: praktyka1_2.jpgZdjęcie: praktyka1_3.jpg
Zdjęcie: politechnika13.jpgZdjęcie: politechnika15.jpgZdjęcie: praktyka1_1.jpg

"Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży"

Celem ogólnym Projektu było przeprowadzenie modułowego szkolenia ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w zakresie grafiki komputerowej w wymiarze 348 godzin dla 42 uczestników podzielonych na trzy grupy projektowe. Projekt obejmował następujące moduły szkoleniowe: praca na platformie e-lerningowej (3 godziny), wprowadzenie do grafiki komputerowej (3 godziny), grafika wektorowa (30 godzin), grafika rastrowa (30 godzin), grafika przestrzenna i animacje 3D (50 godzin). Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymali wsparcie w postaci: kompletu materiałów biurowych niezbędnych podczas zajęć, pendrive na dokumenty projektowe, zestaw znakomitych, fachowych książek z tematyki dotyczącej grafiki komputerowej. Dodatkowo dzięki nawiązaniu współpracy z firmą ZETO Rzeszów S.A. każda grupa odbyła w ramach projektu firmowane przez ZETO Rzeszów szkolenie obejmujące przygotowanie grafik na potrzeby serwisów internetowych w siedzibie firmy.

Zdjęcie: grafika3d_d4.jpgZdjęcie: grafika3d2_d5.jpgZdjęcie: grafika_g3_d7.jpg
Zdjęcie: przestrzenna_d8.pngZdjęcie: przestrzenna_d7.pngZdjęcie: przestrzenna_d5.png
Zdjęcie: wektorowa_3gr_d6.jpgZdjęcie: wektorowa_3gr_d1.jpgZdjęcie: zdjecie_d4.jpg

"Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej"

Projekt skierowany był do uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego i miał na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kształcenia w LO nr XIV w Rzeszowie w zakresie przedmiotów informatycznych, zwiększenie zainteresowania przedmiotami informatycznymi i podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej, co powinno bezpośrednio przełożyć się na uzyskiwane wyniki w nauce. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia dla uczniów: praktyczne aspekty zastosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej (zastosowanie oprogramowania biurowego do zaawansowanego tworzenia i edycji dokumentów, poprawę efektywno¶ci pracy poprzez umiejętne wykorzystanie sieci Internet w nauczaniu, podstawowa problematyka bezpieczeństwa w sieci - 50 godzin), podstawy algorytmiki i praktyczne stosowanie metod numerycznych przy wykorzystaniu strukturalnego języka programowania (podstawy konstruowania algorytmów, algorytmy liniowe, algorytmy rekurencyjne, tłumaczenie algorytmów do postaci pseudojęzyka, zastosowanie podstawowych struktur danych, rozwi±zywanie problemów natury logicznej i algebraicznej, rozwiązywanie zadań objętych programem nauczania matematyki za pomocą języka programowania - 50 godzin), tworzenie użytkowej grafiki komputerowej (podstawy tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, edycja obrazów rastrowych, efekty graficzne, optymalizacja i korekta obrazów cyfrowych, budowa komponentów stron WWW, podstawy animacji w technologii Flash - 50 godzin. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymali wsparcie w postaci: kompletu materiałów biurowych niezbędnych podczas zajęć, przenośnych urządzeń pendrive, zestawu znakomitych, fachowych książek z tematyki dotyczącej programowania, algorytmiki i grafiki komputerowej.

Zdjęcie: excel_g1_zd4.jpgZdjęcie: excel_g1_zd5.jpgZdjęcie: excel_g2_z8.jpg
Zdjęcie: grafika_z2.jpgZdjęcie: prog_1.jpgZdjęcie: excel_g2_z9.jpg
Zdjęcie: prog_2.jpgZdjęcie: programowanie_g3_d1.jpgZdjęcie: prog_7.jpg