WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 05 września 2017

L.p. Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego Opracowanie Format/Link
1.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
język polski
Zespół przedmiotowy
nauczycieli języka polskiego
2.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
wychowanie fizyczne
Grzegorz Musiał
3.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
biologia
Anna Poźniak
4.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
chemia
Iwona Skoczylas-Pilat
5.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
geografia
Urszula Kalandyk
6.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
7.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
systemy zarządzania bazami danych
Ireneusz Balawender
8.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego przedmiotu:
BHP
Grzegorz Musiał
9.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
wiedza o kulturze
Anna Milczanowska
10.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
matematyka
Teresa Malczewska
Renata Kontek
Anna Pitera
11.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
język angielski
Nauczyciele języka angielskiego
12.Przedmiotowy system oceniania z historii Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
13.Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
14.Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
15.Przedmiotowy system oceniania z informatyki Marta Rondzisty-Palak
Marcin Barciński
16.Przedmiotowy system oceniania z informatyki Eugeniusz Bury
17.Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego
18.Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu systemy operacyjne i sieci komputerowe Piotr Kraska
19.Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu technologia informacyjna Piotr Kraska
20.Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu urządzenia techniki komputerowej Piotr Kraska
21.Przedmiotowy system oceniania z fizyki Piotr Kraska
22.Przedmiotowy system oceniania z fizyki Piotr Kraska