WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 05 września 2017

L.p. Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego Opracowanie Format/Link
2.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Wychowanie fizyczne
Grzegorz Musiał
3.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Biologia
Anna Poźniak
4.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Chemia
Iwona Skoczylas-Pilat
5.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Geografia
Urszula Kalandyk
6.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
7.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Systemy zarządzania bazami danych
Ireneusz Balawender
8.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Projektowanie i programowanie aplikacji internetowych
Ireneusz Balawender
9.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego przedmiotu:
BHP
Grzegorz Musiał
10.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Wiedza o kulturze
Anna Milczanowska
11.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Matematyka
Teresa Malczewska
Renata Kontek
Anna Pitera
12.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Pracownia diagnostyki urządzeń sieci komputerowych
Piotr Kraska
13.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Urządzenia techniki komputerowej
Piotr Kraska
14.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotów:
Pracownia urządzeń sieci komputerowych
Pracownia technik reklamy
Pracownia technik cyfrowych
Pracownia technik wizualizacji 3D
Elżbieta Wolanin
15.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotów:
podstawy ekonomii,
Marketing,
Techniki dystrybucji i sprzedaży,
Badania marketingowe,
Pracownia oprogramowania ekonomicznego,
Podstawy przedsiębiorczości
Urszula Mentel
16.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotów:
Technologia mechaniczna,
Układy sterowania i regulacji,
Pracownia techniczna
Tomasz Żarski
17.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Język angielski
Nauczyciele języka angielskiego
18.Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego z przedmiotu:
Podstawy przedsiębiorczości
Marta Rondzisty - Palak
Urszula Mentel
19.Przedmiotowy system oceniania z historii Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
20.Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
21.Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Bożena Mazurkow
Monika Konior-Oleszko
22.Przedmiotowy system oceniania z informatyki Marta Rondzisty-Palak
Marcin Barciński