Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 30 kwietnia 2016

WITAMY NA NASZEJ STRONIE. JAKĄ SZKOŁĄ JESTEŚMY?

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego to szkoła o mocnej pozycji na edukacyjnym rynku miasta i regionu. Od wielu lat kształci w zawodach i specjalnościach dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w czołowych firmach miasta i regionu, z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych wybierając w znakomitej większości kierunki techniczne. W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi Technikum Nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcące Nr XIV o nachyleniu wojskowym. Szkoła kształci absolwentów w 5 zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz technik mechanik.

Zdjęcie: IMG_8105.jpgZdjęcie: targi.jpgZdjęcie: szkola_d1.jpg

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA WIZYTÓWKĄ SZKOŁY

Kształcenie zawodowe i specjalistyczne na wysokim poziomie to nie tylko doskonale przygotowani i kreatywnie pracujący nauczyciele. Sprzyja temu także nowoczesna baza dydaktyczna jaką dysponuje szkoła. Siedem nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesne komputery PC, licencjonowane - specjalistyczne oprogramowanie, multimedialne projektory, laptopy oraz tablice interaktywne - jest niewątpliwie wizytówką szkoły. Oprócz tego posiadamy pracownie mechaniczne z nowoczesnymi zestawami diagnostycznymi z mechatroniki, pracownie mikroprocesorów oraz pracownie elektryczne i elektroniczne - oferujemy więc naszym uczniom optymalne warunki do podnoszenia wiedzy i umiejętności. Uczniowie korzystają ponadto z sali gimnastycznej, nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej oraz kortu tenisowego. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są również na basenie (bezpłatnie). Niebawem rusza dalsza rozbudowa szkoły poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń na pracownie specjalistyczne do nauczania mechatroniki, automatyki oraz elektroniki. Powstanie także nowoczesna aula z systemem multimedialnym.

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Poprzez współpracę z czołowymi firmami miasta i regionu (ZETO Rzeszów, Asseco Poland S.A., WSK-PZL Rzeszów S.A., Opteam S.A., FENICE, Hamilton) oraz uczelniami wyższymi (Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) szkoła na bieżąco dostosowuje treści kształcenia do aktualnego stanu wiedzy z danej dziedziny. Autorskie rozwiązania programowe opracowywane przez nauczycieli są na bieżąco konsultowane i wdrażane we współpracy ze specjalistami z w/w firm i uczelni. Naszym uczniom zapweniamy także płatne praktyki i staże w renomowanych firmach miasta i regionu.

Zdjęcie: DSC05766.JPGZdjęcie: DSC05763.JPGZdjęcie: DSC05756.JPG

TECHNIKUM NR 9 - LOKALNY LIDER WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ZST już od 15 lat realizuje wiele przedsięwzięć i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Grecji czy Finlandii zrealizowaliśmy i obecnie realizujemy przedsięwzięcia w ramach programów Erasmus+, POWER, Leonardo da Vinci, Comenius, Młodzież w Działaniu czy Akcji e-Twinning. Do dziś w różnego rodzaju projektach zagranicznych wzięło udział ponad 1600 uczniów ZST! Od roku 2010 ZST zrealizowało także 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt dla Technikum Nr 9 - "Tworzę kompletną wizualizację firmy", projekt dla Technikum Nr 9 - "Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej" oraz projekt dla Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV - "Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej".) Uczestniczyliśmy także w projekcie systemowym Podkarpacie Stawia Na Zawodowców.

Zdjęcie: IMG_6247.jpgZdjęcie: SAM_0039.jpgZdjęcie: Estacion Diseno - Grupo Polaco.jpg
Zdjęcie: granada_d24.jpgZdjęcie: Martos_d1.jpgZdjęcie: granada_d9.jpg
Zdjęcie: niemcy_d7.jpgZdjęcie: niemcy_d4.jpgZdjęcie: lipsk_d9.jpg
Zdjęcie: portugalia_d29.jpgZdjęcie: portugalia_d32.jpgZdjęcie: portugalia_d6.jpg

INNOWACJE W DYDAKTYCE

Zespół Szkół Technicznych to szkoła otwarta na innowacje w dziedzinie kształcenia. Poprzez uczestnictwo w pilotażowym projekcie "Edugeneracja" uczniowie kształcący się w naszej szkole mają bezpłatny dostęp do internetowej platformy e-lerningowej, dzięki czemu uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu. Bogata, ale ciągle unowocześniana, baza edukacyjna, zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych sprzyja tworzeniu inspirującego środowiska pracy i nauki.

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Zespół Szkół Technicznych to szkoła posiadająca certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", a więc szkoły kładącej w swoich działaniach szczególny nacisk na promowanie zdrowego trybu życia. Prężnie działająca w tym zakresie Komisja Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia organizuje dla uczniów zajęcia sportowo - rekreacyjne takie jak: wyjazdy na narty, rajdy szkolnego koła PTTK, szkolną ligę piłki nożnej i siatkówki, dodatkowe zajęcia z koszykówki, coroczny turniej sportowy "Pierwszaki" dla naszych nowych uczniów. Dzięki bogatemu zapleczu sportowemu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje talenty w wielu dyscyplinach!

Zdjęcie: sport_d3.jpgZdjęcie: sport_d2.jpgZdjęcie: sport_d1.jpg
Zdjęcie: IMG_20160921_102851480.jpgZdjęcie: IMG_20160921_102732902.jpgZdjęcie: IMG_20160921_100210438.jpg