DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

L.p. Rodzaj dokumentu Link/format dokumentu
1.Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole
2.Załącznik Nr 1 - wniosek o wydanie duplikatu legitymacji  
3.Załącznik Nr 2 - wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa  
4.Załącznik Nr 3 - wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu  
5.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu legitymacji
6.Wzór dowodu wpłaty - wydanie duplikatu świadectwa
7.Prezentacja - Matura 2017 (Nowa prezentacja!)
8.TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
(Obowiązuje od 2016 do 2020 roku uczniów zdających maturę na "starych zasadach")
9.INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU "WYPRAWKA SZKOLNA"
(Obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020)