ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 16 października 2018

1. CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk jest to zawód umożliwiający zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej. To zawód poszukiwany na światowym rynku pracy, dający możliwość prowadzenia własnej działalności w dziedzinie informatyki, zatrudnienia w firmach teleinformatycznych, wykorzystujących sieci komputerowe, oprogramowanie specjalistyczne, jak również na uczelniach. Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

Języki którymi najczęściej posługują się informatycy to języki programowania jak: Java, C++, C#, JavaScript, PHP oraz szeroka gama frameworków wykorzystywanych do budowy aplikacji internetowych. Nie bez znaczenia jest konieczność biegłego posługiwania się technologiami takimi jak XHTML, CSS czy językiem SQL. Wśród serwerów bazodanowych prym wiodą Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL. Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwerów webowych (30%). Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalne.

2. INFORMACJE DODATKOWE

Współpraca szkoły z pracodawcami przynosi korzyści zarówno szkole, uczniom jak i pracodawcom. Najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Nasza szkoła współpracuje z firmami branży informatycznej tj. Zeto Rzeszów, PrimeBit Games S.A., Enformatic a także z największą uczelnią techniczną na Podkarpaciu - Politechniką Rzeszowską.

3. KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA


 • Montaż i eksploatacja systemów operacyjnych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • umiejętności sprawnego posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętności obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętności doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętności obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • umiejętności pracy w sieciach komputerowych oraz ich konfiguracji,
 • umiejętności administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • umiejętność projektowania baz danych i ich programowania,
 • projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz aplikacji bazodanowych,

5. TECHNIK INFORMATYK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:

 • instytucjach publicznych jako specjalista ds.IT,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji sieci komputerowych,
 • firmach montujących i serwisujących komputery,
 • firmach świadczących usługi w zakresie napraw i obsługi sprzętu komputerowego,
 • firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
 • firmach tworzących oprogramowanie,
 • korporacjach jako administrator systemów komputerowych,
 • instytucjach bankowych jako operator ds. bezpieczeństwa,

6. BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Pracownia diagnostyki urządzeń techniki komputerowej

Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają na celu poznanie przez uczniów architektury nowoczesnych komputerów PC, nabycia umiejętności w lokalizowaniu i usuwaniu usterek, konfliktów sprzętowych, poznania zasad dokonywania modernizacji sprzętu oraz nabycia umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi. Uczniowie podczas zajęć praktycznych eksploatują sprzęt komputerowy w zakresie: diagnozowania, montażu, konfigurowania, uruchamiania i przeprowadzania testów podstawowych elementów komputera, urządzeń peryferyjnych oraz elementów aktywnych sieci komputerowej. Uczniowie na zajęciach wykonują diagnozę podzespołów urządzeń techniki komputerowej co pozwala na szybkie wykrycie usterki oraz jej naprawę. W skład tych czynności wchodzą:

 • testowanie płyt głównych – interpretacja kodów błędów, procedura POST,
 • testowanie zasilaczy komputerowych,
 • diagnostyka pamięci operacyjnej RAM,
 • diagnostyka procesora,
 • diagnostyka karty graficznej, dźwiękowej i sieciowej,
 • diagnozowanie i naprawa fizycznie uszkodzonych sektorów dysku twardego,
 • sprawdzanie stanu dysku twardego – temperatury, ilości godzin pracy, parametrów S.M.A.R.T.,
 • monitorowanie stanu podzespołów UTK – temperatury, prędkości obrotowej wentylatorów oraz wartości napięcia,
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych ( monitory, drukarki, skanery, itp.),

Dodatkowo na lekcjach uczniowie dokonują naprawy komputerów PC, laptopów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki bardzo dobrze wyposażonemu zapleczu sprzętowemu uczniowie mają bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania się do kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kółku informatycznym z zakresu naprawy sprzętu komputerowego, tuningu komputera oraz sieci komputerowych.

Zdjęcie: _MG_6487.jpgZdjęcie: _MG_6486.jpgZdjęcie: _MG_6485.jpg
Zdjęcie: _MG_6488.jpgZdjęcie: _MG_6489.jpgZdjęcie: _MG_6492.jpg
Zdjęcie: _MG_6493.jpgZdjęcie: _MG_6497.jpg

Pracownia urządzeń sieci komputerowych

Pracownia urządzeń sieci komputerowych realizowana jest w formie zajęć praktycznych obejmujących poznawanie budowy, zasad konfiguracji, łączenia i diagnostyki szerokiej gamy urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, modemy xDSL, serwery i interfejsy sieciowe). Pracownia obejmuje swoim zakresem także przygotowanie i zasady łączenia urządzeń za pomocą różnego rodzaju mediów transmisyjnych oraz ich diagnostykę. W toku nauki uczniowie przygotowują systemy serwerowe oraz systemy klienckie na komputerach klasy PC oraz planują i wdrażają system i zasady komunikacji pomiędzy jednostkami z wykorzystaniem konfigurowalnych urządzeń sieciowych. Tematyka zajęć obejmuje także monitorowanie i analizę ruchu w sieci komputerowej oraz planowanie i wdrażanie systemu zarządzania siecią z poziomu domeny serwera, oprogramowania routera czy przełącznika.

Zdjęcie: LLL_9940.jpgZdjęcie: LLL_9937.jpgZdjęcie: LLL_9936.jpg
Zdjęcie: LLL_9944.jpg

Pracownia systemów zarządzania bazami danych

Systemy Zarządzania Bazami Danych to przedmiot realizowany w ramach kwalifikacji E.14 - Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. Przygotowuje on uczniów do pracy jako projektant, analityk oraz programista rozwiązań systemowych przetwarzających dane przy użyciu baz danych. Począwszy od systematyki związanej z przedmiotem, poprzez instalację i konfigurację serwerów SQL, kompletny język SQL, projektowanie aplikacji bazodanowych w wybranym języku programowania a na serwerach Oracle oraz języku PL/SQL oraz rozwiązaniach "serwer-side" (PHP, .NET) kończąc. Uczniowie wyposażani są z bogaty zestaw wiedzy i umiejętności, który adekwatny jest do aktualnych potrzeb rynku pracy w dziedzinie informatyki.

Zdjęcie: szbd_d1.jpgZdjęcie: szbd_d3.jpgZdjęcie: szbd_d2.jpg
Zdjęcie: szbd_d6.jpgZdjęcie: szbd_d4.jpgZdjęcie: szbd_d5.jpg

Pracownia grafiki komputerowej i publikacji internetowych

Przedmiot Grafika komputerowa i publikacje internetowe rozwija umiejętności uczniów w zakresie grafiki wektorowej, rastrowej oraz trójwymiarowej. Analizy rynku pokazują, że w najbliższych latach poszukiwani będą specjaliści z dziedziny grafiki komputerowej. Każda firma, instytucja, przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku dba o formę i sposób swojej prezentacji zarówno w mediach elektronicznych jak i tradycyjnych. Muszą one zatem oprzeć kreowanie swojego wizerunku na wykwalifikowanych specjalistach z dziedziny grafiki. Dodając do tego program nauczania, który obejmuje tworzenie projektów graficznych na potrzeby sieci Internet, otrzymujemy bardzo ciekawą propozycję dydaktyczną skierowaną do uczniów gimnazjów.

Zdjęcie: _MG_6503.jpgZdjęcie: _MG_6505.jpgZdjęcie: _MG_6510.jpg
Zdjęcie: _MG_6513.jpgZdjęcie: _MG_6517.jpg

Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego

Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego posiada kilkanaście stanowisk komputerowych do ćwiczeń z przedmiotów programowania komputerów. Umożliwiają one realizację ćwiczeń polegających na tworzeniu algorytmów danych zagadnień a następnie ich realizację w wielu językach programowania. Uczniowie uczą się podstaw programowania w języku C i C++, poznając od podstaw wykorzystanie zmiennych, typów danych, instrukcji warunkowych, iteracyjnych, podprogramów w postaci funkcji. Poznają mechanizmy tworzenia klas i obiektów, ich dziedziczenia oraz zastosowania jako podstawę nowoczesnego sposobu programowania w dzisiejszych czasach.
Celem ćwiczeń prowadzonych w pracowni jest również programowanie i projektowanie aplikacji internetowych. Uczniowie zapoznają się z podstawami i zastosowaniem języka HTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS, zarządzając zarówno częścią informacyjną jak i wizualną strony internetowej. Ucząc się języka JavaScript potrafią wzbogacić strony HTML o możliwość interakcji z użytkownikiem oraz sprawdzać poprawność wprowadzonych przez użytkownika informacji. Programy takie są wykonywane po stronie przeglądarki internetowej. Uczniowie mają również możliwość programowania aplikacji po stronie serwera ucząc się od podstaw języka PHP. Potrafią pobierać informacje wprowadzone przez użytkowników strony, właściwie je interpretować oraz generować stronę i przesyłać ją do przeglądarki.

Zdjęcie: LLL_9854.jpgZdjęcie: LLL_9860.jpgZdjęcie: LLL_9857.jpg
Zdjęcie: LLL_9862.jpgZdjęcie: LLL_9863.jpgZdjęcie: LLL_9864.jpg

Pracownia układów mikroprocesorowych

Pracownia mieszcząca się w sali nr 69 jest w pełni wyposażoną salą komputerową z 15 stanowiskami dla uczniów, jednym dla nauczyciela, projektorem multimedialnym, stanowiskami do nauki programowania zestawów mikroprocesorowych oraz sterowników logicznych PLC a także programowania strukturalnego i obiektowego. W sali odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów zawodowych elektronicznych i informatycznych. Komputery posiadają odpowiednie oprogramowanie przeznaczone do nauki przedmiotów informatycznych i elektronicznych, a w szczególności do programowania w języku C/C++, JavaScript, PHP. Wykorzystuje się również specjalistyczne oprogramowanie do zestawów mikroprocesorowych i sterowników PLC. Komputery pracują w sieci LAN, dostępna jest kolorowa drukarka do formatu A4 i A3.
Ponadto na wyposażeniu pracowni znajdują się zestawy mikroprocesorowe DSM-51 oraz sterowniki PLC Siemens. Do dyspozycji są urządzenia zewnętrzne takie jak czytniki kart, makiety obiektów sterowania, robot jeżdżący i chodzący, ramię robota, zestawy edukacyjne itp. W pracowni 69 uczniowie uczą przede wszystkim podstaw programowania, algorytmiki, programowania strukturalnego i obiektowego, programowania sterowników mikroprocesorowych, programowania sterowników logicznych. Uczniowie w ramach zajęć w pracowni mikroprocesorowej przygotowują się do egzaminów z kwalifikacji EE.22 (Eksploatacja urządzeń elektronicznych) w zawodzie technik elektronik oraz EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych) w zawodzie technik informatyk.

Zdjęcie: DSC02826.JPGZdjęcie: DSC02829.JPGZdjęcie: DSC02834.JPG
Zdjęcie: DSC_0244.jpgZdjęcie: DSC_0254.jpgZdjęcie: DSC_0248.jpg