Rekrutacja uczestników projektu Erasmus+

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 6 stycznia 2017

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus+ pt.: "Aktywni edukacyjnie – efektywni zawodowo" koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie – Technikum Nr 9 ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie. W I turze rekrutacji (obejmującej odbycie przez uczestników stażu w Hiszpanii oraz w Niemczech) mogą wziąć udział uczniowie klas II i III technikum kształcący się wyłącznie w zawodach: TECHNIK MECHANIK, TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY. W ramach projektu przewidziano następującą liczbę miejsc dla poszczególnych zawodów: technik mechanik 12 uczestników, technik informatyk 15 uczestników oraz technik organizacji reklamy: 14 uczestników. Pozostałe szczegóły opisane są w dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej poniżej:

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Ogłoszenie o rekrutacji
2.Regulamin Rekrutacji Uczestników
3.Regulamin Stażu Zagranicznego
4.Załącznik Nr 1 - Formularz aplikacyjny
5.Załącznik Nr 2 - Rekomendacja wychowawcy klasy
6.Załącznik Nr 3 - Brak przeciwskazań lekarskich - oświadczenie
7.Załącznik Nr 4 - Rekomendacja/opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych