Modernizacja pracowi językowej w naszej szkole

Materiał opracowany przez: Dominika Szalacha, Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 4 maja 2017

Tegoroczna, szeroka i kompleksowa modernizacja bazy kształcenia technicznego uwzględniła także nową, multimedialną pracownię języka angielskiego zawodowego dostarczoną i zainstalowaną w siedzibie ZST (pracownia 48) przez firmę ZETO Rzeszów w ramach projektu: "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zdjęcie: 20170206_120351.jpgZdjęcie: 20170206_131819.jpgZdjęcie: 20170206_120412.jpg
Zdjęcie: 20170206_132236.jpgZdjęcie: DSC_0143.jpgZdjęcie: 20170206_132217.jpg

Nowoczesna, 20-miejscowa, multimedialna pracownia wyposażona jest w pulpit sterujący, zintegrowany ze stanowiskami uczniowskimi oraz oprogramowaniem komputerowym, stereofoniczny wzmacniacz mocy współpracujący z zewnętrznymi głośnikami. Umożliwia on podłączenie różnych źródeł dźwięku, w tym: z odtwarzacza CD, DVD, obsługuje formaty MP3, MP4, dźwięk z komputera i/lub magnetofonu cyfrowego. Zintegrowane z systemem oprogramowanie komputerowe zapewnia możliwość obsługi pracowni z komputera bądź urządzenia przenośnego (tabletu), posiada pełny, graficzny interfejs użytkownika, umożliwia identyfikowanie uczniów według numerów stanowisk oraz imienia i nazwiska, zapewnia łączenie uczniów w pary bądź grupy, zarządzanie sygnałem audio (głośność, źródło dźwięku, sterowanie szybkością odtwarzania dźwięku), obsługuje funkcje m.in. wirtualnego magnetofonu i rejestratora wypowiedzi uczniów.

Zdjęcie: DSC_0144.jpgZdjęcie: DSC_0145.jpgZdjęcie: DSC_0146.jpg
Zdjęcie: DSC_0148.jpgZdjęcie: DSC_0149.jpgZdjęcie: DSC_0147.jpg

Kolejnym elementem wyposażenia pracowni jest tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem do podręczników wykorzystywanych w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki niej tradycyjny podręcznik przybiera postać interaktywnej formy elektronicznej, gdzie w jednym miejscu dostępne są pliki audio oraz video wraz licznymi dodatkowymi materiałami, które nauczyciel wykorzystuje zgodnie z potrzebami danej grupy. Dodatkowo połączenie z Internetem zapewnia uczniom możliwość korzystania z ogólnie dostępnych materiałów w sieci: słowników online, interaktywnych ćwiczeń leksykalno - gramatycznych, czy też filmów obcojęzycznych.

Zdjęcie: DSC_0150.jpgZdjęcie: LLL_9896.jpgZdjęcie: LLL_9897.jpg
Zdjęcie: LLL_9899.jpgZdjęcie: LLL_9902.jpgZdjęcie: LLL_9904.jpg
Zdjęcie: LLL_9907.jpgZdjęcie: LLL_9909.jpgZdjęcie: LLL_9906.jpg
Zdjęcie: LLL_9913.jpg

Dzięki zapewnieniu dostępu do najnowocześniejszych narzędzi technologicznych proces zdobywania umiejętności lingwistycznych przybiera atrakcyjniejszą, otwartą na współczesne potrzeby formę wzmacniając zaangażowanie oraz kreatywność uczniów w pogłębianiu kompetencji językowych.