Pratt & Whitney Rzeszów patronuje klasie ZST!

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 23 kwietnia 2017

Firma Pratt & Whitney Rzeszów objęła patronatem jedną z klas technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Porozumienie dotyczące klasy patronackiej podpisały Alicja Wycisk – Kaleta dyrektor personalny Pratt & Whitney Rzeszów oraz Edyta Niemiec dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Główne działania w ramach patronatu będą polegać na kontaktach środowiska szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele) z firmą patronacką. Przede wszystkim dotyczyć będą szkolenia uczniów z zakresu funkcjonowania firmy, prezentacji oczekiwań wobec przyszłego pracownika, systemów jakości w przemyśle lotniczym, zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.
Niektóre zajęcia lekcyjne dla uczniów będą prowadzone przez specjalistów z Pratt & Whitney Rzeszów dotyczyć będą wprowadzaniu nowych technologii i prezentowane na konkretnych przedmiotach. Programy nauczania będą konsultowane i recenzowane przez specjalistów Pratt & Whitney Rzeszów. W ramach szkolenia praktycznego uczniowie będą mieli możliwość realizować praktyki zawodowe w firmie w warunkach produkcyjnych pozwalających na skrócenie czasu przygotowawczego dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w firmie Pratt & Whitney Rzeszów.

Zdjęcie: DSC_0294.jpgZdjęcie: DSC_0295.jpg