Sukces ZST Rzeszów w konkursie projektów RPO 2014-2020

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 3 października 2016

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła odniosła kolejny sukces w ubieganiu się o środki UE przeznaczone na rozwój kształcenia specjalistycznego w Technikum Nr 9 dzięki pozytywnej ocenie projektu "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy", który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W ramach projektu (którego realizacja przypada na lata 2016 – 2019) uczniowie Technikum Nr 9 będą mogli wziąć udział w stażach zawodowych, za zrealizowanie których otrzymają stypendia edukacyjne w kwocie blisko 1000zł, profesjonalnych szkoleniach branżowych w zakresie: programowania aplikacji mobilnych (technicy informatycy), komputerowego wspomagania projektowania CAD (technicy mechanicy), projektowania i wykonawstwa instalacji inteligentnych domów (technicy elektronicy) oraz szkoleniach z profesjonalnej fotografii cyfrowej oraz grafiki reklamowej (technicy organizacji reklamy). Ponadto wsparcie skierowane do uczestników projektu obejmie szkolenia z języka angielskiego zawodowego oraz doradztwo zawodowe i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie (interpersonalne).

Efektywność szkolenia i nauczania przedmiotów specjalistycznych nie byłaby wysoka bez inwestycji w infrastrukturę dydaktyczną. Dzięki realizacji projektu Technikum Nr 9 wzbogaci się o kolejne 2 nowoczesne pracownie komputerowe stacjonarne oraz 2 pracownie mobilne (zakupione zostaną zestawy laptopów umożliwiające realizację zajęć lekcyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego dla zawodu technik organizacji reklamy). Uczniowie tego zawodu podniosą także znacznie komfort swojej pracy z programami graficznymi poprzez wykorzystanie (zakupionych także w ramach projektu) nowoczesnych monitorów.

W celu poprawy jakości kształcenia w zakresie języka angielskiego zawodowego zakupiony zostanie zintegrowany system multimedialnej pracowni językowej, który zainstalowany będzie szkolnej pracowni języka angielskiego. Obejmie on system informatyczny do zarządzania przebiegiem lekcji, system multimedialny do pracy z materiałami audio/video, system pracy grupowej/parowej oraz meble, stoliki i ergonomiczne krzesełka dla uczniów.
Projekt przewiduje także podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej poprzez realizację studiów podyplomowych oraz zawodowych kursów branżowych.