Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Materiał opracowany przez: Piotr Kraska, •  opublikowano: 19 czerwca 2017

W dniu 6 czerwca br., w ramach projektu dla Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV, został przeprowadzony Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, adresowany również do nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkie działania odbywały się w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, a koordynował je Szkolny Mentor Cyberbezpieczeństwa, pan Piotr Kraska. Jego zadaniem jest troska o cyberbezpieczeństwo uczniów, ich rodziców i nauczycieli, uświadamianie im zagrożeń wynikających z używania technologii komputerowej.

Zdjęcie: DSC05337.JPGZdjęcie: DSC05353.JPGZdjęcie: DSC05344.JPG

Przed SDBC rozwieszono na terenie szkoły, głównie w salach komputerowych, plakaty informujące o potrzebie świadomego korzystania z Internetu. A sam Dzień rozpoczął się apelem w sali gimnastycznej, podczas którego przedstawione zostały cele tego ogólnopolskiego projektu o bezpieczeństwie cyfrowym z patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie zaproszony gość-edukator, pani Elżbieta Orzech podkreśliła, jak ważna jest świadoma postawa młodzieży w tym względzie. Młodzi ludzie zobaczyli również film na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i odbył się konkurs: „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”. Apel zakończył się musztrą paradną uczennic 14 LO pod opieką pani Barbary Gajewskiej.

Zdjęcie: DSC05366.JPGZdjęcie: DSC05358.JPGZdjęcie: DSC05365.JPG

Po apelu dla uczniów klas pierwszych i drugich LO przygotowano dwie lekcje w formie warsztatów, na których rozmawiano o sposobach unikania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz o prawach autorskich, obowiązujących użytkowników Internetu. Uczniowie rozwiązywali quiz, oglądali filmy oraz przeprowadzali pod nadzorem pana Piotra ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej (korzystając z portalu coggle.it). Tworzyli mapy myśli o formach zagrożeń, z którymi mogą mieć do czynienia w przyszłości.

Zdjęcie: DSC05396.JPGZdjęcie: DSC05399.JPGZdjęcie: DSC05369.JPG

Powyższy projekt ma wiele zalet i może przynieść uczniom i szkole różne korzyści, np.: przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w lokalnej sieci szkolnej, zwiększy u rodziców, uczniów i pracowników szkoły świadomość zagrożeń wynikających z korzystania Internetu, zachęci młodzież do udziału w konkursach i olimpiadach tematycznych. Szkolny /Mentor Cyberbezpieczeństwa już zaplanował dodatkowe działania na przyszłość, takie jak: spotkania z rodzicami podczas wywiadówek, otwarte spotkania z uczniami liceum i technikum, szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu cyberbezpieczeństwa czy też będzie zachęcał młodzież do udziału w konkursach z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Zdjęcie: DSC05400.JPG