Bezpieczne wakacje!

Materiał opracowany przez: Administracja, •  opublikowano: 14 czerwca 2017

Zbliża się najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Przed nimi: wyjazdy, zabawy i mnóstwo nowych przeżyć. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, mając na uwadze ich bezpieczeństwo, zwraca się z ważnymi informacjami, dotyczącymi wakacyjnego wypoczynku, odpowiedzialności jego organizatorów.

  1. Korzystając z czasu wolnego, nigdy nie zapominajcie o Swoim bezpieczeństwie! Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia.
  2. Korzystając z zorganizowanego wypoczynku należy bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie, prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie aktualne informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Na tej stronie można też znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku, ważny dla organizatorów, uczniów i ich rodziców.
  3. W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, możemy otrzymać bezpłatną informację czy autokar, którym podróżujemy, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  4. Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz w poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.
  5. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.
  6. Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą - "Bezpieczna woda". Warto zapisać lub zapamiętać numery alarmowe: WOPR 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.
  7. Z kolei wybierając się za granicę, warto pamiętać o odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą" www.polakzagranica.msz.gov.pl. Można też skorzystać z bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędnika w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących, publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak, oraz - z rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu "Odyseusz", www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki takiej rejestracji służby konsularne będą wiedziały o naszym pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić nam skutecznej pomocy.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!