Wycieczka do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu

Materiał opracowany przez: Józef Stalec, •  opublikowano: 13 lutego 2017

Dnia 6 lutego br. uczniowie klasy 1 lo wraz z opiekunami – panami Marcinem Barcińskim i Józefem Stalcem odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie - Załężu. Już przy samym wejściu mogliśmy się przekonać, jak rygorystyczne, ale zarazem konieczne obowiązują tu zasady bezpieczeństwa. Następnie wysłuchaliśmy wykładu pana kpt. Jacka Paśki – zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego, który w lapidarny sposób przedstawił nam specyfikę tego zamkniętego zakładu.

Był to jedynie wstęp do dalszych zajęć już w świetlicy kulturalno-oświatowej, mieszczącej się na oddziale zamkniętym, które poprowadził pan kpt. Maciej Słysz, wychowawca więzienny. Ich tematyka dotyczyła m. in. profilaktyki tzw. zachowań ryzykownych, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Jednocześnie była to znakomita okazja do przedyskutowania takich zagadnień, jak: nasze wybory życiowe, pasje i zainteresowania, miłość i szacunek do innych, odpowiedzialność za własne czyny oraz konieczność wymagania od siebie.

Kolejnym punktem dnia była projekcja amatorskiego filmu fabularnego pt. "Za pięć dwunasta", którego pomysłodawcą i reżyserem był pan Maciej Słysz. Film zrealizowano w tutejszej świetlicy, odpowiednio zaadaptowanej do tego celu, a aktorami byli sami więźniowie. Opowiada on dramatyczną historię więźnia z wieloletnim wyrokiem. Główny bohater to Zyga – recydywista, człowiek o twardym charakterze, nie utrzymujący żadnych kontaktów z rodziną. Pewnego dnia przeżywa jednak przełom. Po obejrzeniu filmu mówiącego o znaczeniu relacji z bliskimi, postanawia napisać list do matki, w którym wyraża swoją tęsknotę i miłość do niej, jak i – szczere wyznanie, iż zapomniał jej głosu. Wkrótce z rodzinnego domu przychodzi wiadomość, która odmienia jego życie… (nie zdradzamy jednak czego ona dotyczyła, bo zapewne jeszcze niejedna grupa naszych kolegów będzie miała okazję obejrzeć ten film podczas kolejnych, zaplanowanych spotkań w Załężu).

Film, prezentując szarą codzienność zakładu karnego, ukazuje bogactwo uczuć i emocji osadzonych, ich wzajemne relacje i hierarchię panującą w celi więziennej. Przeżycia Zygi i innych osadzonych skłoniły i zapewne skłonią jeszcze niejednokrotnie nas do rozmaitych przemyśleń. Uświadomiły nam, że nawet "za pięć dwunasta" można zmienić swoje życie. Zaraz po obejrzeniu filmu pan Maciek zaprosił głównego bohatera filmu, który wraz z innym osadzonym odpowiadali na nasze pytania, dotyczące ich samych, ich wyborów życiowych, które spowodowały, że aktualnie przebywają w zakładzie karnym.

Nasz wyjazd do Załęża unaocznił nam, jak ważną sprawą jest odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, umiejętność dokonywania wyboru pomiędzy dobrem a złem, gdzie konsekwencją złego wyboru jest, niestety, więzienie. Przekonaliśmy się, że często ułamki sekundy, wybór pod presją otoczenia, chęć zaimponowania innym mogą zaważyć nad całym naszym dalszym życiem. Opuściliśmy Załęże z przekonaniem i wiarą, że nie był to stracony czas, że w naszym przyszłym życiu będziemy podejmować same tylko dobre decyzje! Organizatorem cyklu spotkań w Załężu jest pani pedagog Małgorzata Prokop.