Rządowy program "Dobry Start"

Materiał opracowany przez: Edyta Niemiec, •  opublikowano: 12 czerwca 2018

Szanowni Państwo,
1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program "Dobry Start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z poważaniem -
Zespół Szkół Technicznych

Załączniki:
List do Dyrektorów szkół
Program "Dobry Start" - plakat
Program "Dobry Start" - ulotka informacyjna