Wakacyjne szkolenie poligonowe IV kompanii "Feniks-18"

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 7 lipca 2018

W dniach 25.06 - 30.06.2018r. strzelcy i orlęta z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie< oraz Plutonu Strzyżów uczestniczyli w wakacyjnym szkoleniu poligonowym "FENIKS -18" zorganizowanym w ośrodku Centrum Natura 2000 w Budach Głogowskich, w czasie którego ukończyli kurs unitarny i dowódców drużyn. Ćwiczenia z ramienia brygady nadzorował starszy podoficer dowództwa 21 BSP - st. chor. sztab. Andrzej Lozia. Komendantem zgrupowania była mł. insp. ZS Barbara GAJEWSKA.

Zdjęcie: 13.JPGZdjęcie: 14.JPGZdjęcie: 1.JPG
Zdjęcie: 15.JPGZdjęcie: 16.JPGZdjęcie: 17.JPG
Zdjęcie: 2.JPGZdjęcie: 18.JPG

Sześciodniowe szkolenie poligonowe zostało podzielone na kilka bloków tematycznych: szkolenie ogólnowojskowe i rozpoznawcze, szkolenie strzeleckie, szkolenie z wykorzystaniem technik linowych oraz szkolenie unitarne i KDD. Bloki szkoleniowe przeplatane były zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na pływalni w Głogowie MŁP, ćwiczeniami sportowymi łącznie z pokonaniem toru przeszkód oraz samoobroną. Tematyka zajęć szkoleniowych była urozmaicona obejmowała m.in. topografię, działania OPBMR, inż.- sap, regulaminy, przygotowanie do działań na polu walki, sygnały dowodzenia i łączności, maskowanie indywidualne, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działania podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe, reakcję żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych, techniki survivalowe..

Zdjęcie: 20.JPGZdjęcie: 21.JPG
Zdjęcie: 25.JPGZdjęcie: 24.JPGZdjęcie: 23.JPG

Obowiązkowym blokiem tematycznym ćwiczeń było szkolenie strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Głogowa. Instruktorami strzelectwa byli: st. chor. sztab. Andrzej LOZIA i st. szer. Stanisław BARTOŃ. Każdy ze strzelców miał możliwość strzelania z kilku rodzajów broni palnej m.in.: karabinka sportowego KBKS Brno-2, karabinka szturmowego kbk AKMS, karabinu sportowego HK 416, szturmowego M4, Mossberga, pistoletu sportowego Beretta, CZ Kadet i pistoletu Glock17. W czasie trwania treningu strzeleckiego na strzelnicy strzelcy ćwiczyli także: łączne czynności do strzelania, postawy strzeleckie, ładowanie magazynków, składanie i rozkładanie karabinka kbk AKMS, GLOCK 17 oraz pistoletu P-83. Szkolenie zakończyło się omówieniem wyników oraz najczęściej popełnianych błędów podczas strzelania i wspólnym grillem.

Zdjęcie: 27.JPGZdjęcie: 28.JPGZdjęcie: 26.JPG
Zdjęcie: 29.JPGZdjęcie: 30.JPGZdjęcie: 3.JPG
Zdjęcie: 32.JPGZdjęcie: 33.JPGZdjęcie: 31.JPG

Ostatnie dwa dni zajęć na poligonie to typowe zajęcia i ćwiczenia z zakresu szkolenia podstawowego (unitarnego) a więc: OPBMR, medyczne, inżynieryjno-saperskie, ogólnowojskowe, regulaminy, taktyka, rzut granatem. Szkolenie to prowadzili przyszli dowódcy drużyn. Poligon zakończył się sprawdzianem wiedzy teoretycznej i praktycznej a ćwiczenia pod kryptonimem „Feniks -18” zakończyły się zajęciami dzienno- nocnymi, podczas których strzelcy zapoznali się z elementami SERE.

Zdjęcie: 34.JPGZdjęcie: 35.JPGZdjęcie: 36.JPG
Zdjęcie: 37.JPGZdjęcie: 39.JPGZdjęcie: 38.JPG

Instruktorami na ćwiczeniach byli: st. chor. sztab. Andrzej Lozia - Starszy Podoficer Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, st. szer. Stanisław Bartoń - zwiadowca i ratownik 21 kompanii rozpoznawczej, szer. Mateusz Dziepak – 21 kompania rozpoznawcza 21 bdow, Grzegorz Barć instruktor alpinistyki i wspinaczki wysokogórskiej, mł. insp. ZS Barbara Gajewska, druż. ZS Jerzy Gajewski, druż. ZS Oskar Śledzianowski sekc. ZS Daniel Dziepak. Zabezpieczenie medyczne stanowił Samodzielny Pluton Medyczny ZS Strzelec: sierż. ZS Sławomir Sączawa, druż. ZS Michał Stocerz, st. strz. ZS Katarzyna Kopacz

Zdjęcie: 4.JPGZdjęcie: 40.JPGZdjęcie: 41.JPG
Zdjęcie: 44.JPGZdjęcie: 43.JPGZdjęcie: 42.JPG

Wyrażamy naszą wdzięczność i składamy serdeczne podziękowania Pani Renacie Czach -Dyrektor ZS w Budach Głogowskich, st. chor. sztab. Andrzejowi Lozi, st. szer. Stanisławowi Bartoniowi, Panu Grzegorzowi Barć, Panu Krzysztofowi Kawalcowi - Prezesowi Podkarpackiego Zarządu LOK, za życzliwość i pomoc w organizacji ćwiczeń poligonowych "FENIKS -18".
Szczególne podziękowania kierujemy naszemu sponsorowi firmie Mosty Łódź S.A. – reprezentowanej przez Panią Joannę Skolimowską - Wiceprezes Zarządu, dzięki której ćwiczenia poligonowe IV Kompanii „FENIKS -18” mogły zostać zrealizowane.

Zdjęcie: 45.JPGZdjęcie: 47.JPGZdjęcie: 46.JPG
Zdjęcie: 48.JPGZdjęcie: 6.JPGZdjęcie: 7.JPG
Zdjęcie: 8.JPG