Edukacja wojskowa w ZST dofinansowana przez MON

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 14 stycznia 2018

Dnia 8 grudnia 2017 roku zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Gminą Miasto Rzeszów na dofinansowanie zadania "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na rzecz szkoły oraz realizacja zadań związanych z realizacją przez Szkołę programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "edukacja wojskowa". Jest to pilotażowa edycja programu nauczania, planowanego do realizacji przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia wg założonego programu odbędzie się w cyklu dwuletnim i ma obejmować 1,5 roku nauki (cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Przedmiot „edukacja wojskowa” jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkoły, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa i zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Zdjęcie: DSC06160.JPGZdjęcie: DSC06167.JPGZdjęcie: DSC06158.JPG

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowym w kwocie 26 270,00 zł. z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wkładzie własnym w kwocie 6 567,50 zł., dokonał zakupu pakietu wyposażenia dla klas mundurowych, w skład którego wchodzi m.in.: 30 szt. kamizelek taktycznych, 30 szt. gumowych atrap karabinka AK 47, 30 szt. stalowych hełmów, 10 szt. busol, 30 szt. okularów ochronnych, 8 szt. replik ASG z magazynkami w systemie AK, 30 szt. łopatek piechoty, 30 szt. pokrowców brezentowych do łopatek piechoty, 1 komplet kpp (850) + nosze medyczne płachtowe (300), 30 szt. opasek uciskowych medycznych, 4 szt. radiotelefonów PMR (zestaw powyżej 15 km), 10 szt. przyborów do walki wręcz, gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę, 2 szt. makiety broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK).

Zdjęcie: DSC06204.JPGZdjęcie: DSC06220.JPGZdjęcie: DSC06183.JPG

Zakupiony sprzęt dla klas mundurowych jest wykorzystywany na bieżąco na zajęciach przedmiotu "edukacja wojskowa", podczas ćwiczeń praktycznych, jak i w ramach obozów szkoleniowych i poligonów.