Oferta edukacyjna ZST Rzeszów - nabór 2018

Materiał opracowany przez: Marek Urbanik, •  opublikowano: 9 maja 2018

Przedstawiamy kompletną prezentację oferty edukacyjnej naszej szkoły - Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - Technikum Nr 9 w zakresie: kierunków kształcenia, wyposażenia pracowni specjalistycznych, działań w zakresie współpracy z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, projektami mobilności zagranicznych, zajęć dodatkowych oraz kół zainteresowań.