Przyrzeczenie strzeleckie naszych Uczniów

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 26 marca 2018

7 marca, w 99. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, uczniowie klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego złożyli uroczyste przyrzeczenie na Sztandar Okręgu ZS "Strzelec". Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: minister Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, dyrektor gabinetu wicepremier RP Beaty Szydło - Jarosław Rybak, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON - Waldemar Zubek, wojewoda podkarpacki - Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego - Stanisław Kruczek, wiceprezydent Rzeszowa - Andrzej Gutkowski, starosta rzeszowski - Józef Jodłowski, wicestarosta - Marek Sitarz, przedstawiciele duchowieństwa, wojska, burmistrzowie miast, powiatów, dyrektorzy szkół, w tym ZST Rzeszów – Edyta Niemiec oraz dowódca IV kompanii mł. insp. ZS Barbara Gajewska.

Zdjęcie: 3sztt.JPGZdjęcie: H90A1030.JPGZdjęcie: 2fd.JPG
Zdjęcie: H90A1074.JPGZdjęcie: H90A1135.JPGZdjęcie: H90A1295.JPG

Przed pomnikiem płk. Lisa-Kuli odbył się uroczysty apel, podczas którego ponad czterysta dziewcząt i chłopców z różnych regionów kraju złożyło swoje pierwsze patriotyczne zobowiązanie wobec Ojczyzny. W imieniu naszych uczniów - przyrzeczenie strzeleckie złożył – Jakub Partyka, a rotę przyrzeczenia odczytał minister Jan Józef Kasprzyk (w asyście komendanta Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marka Matuły oraz dowódcy południowo-wschodniego Okręgu insp. ZS Marka Strączka).

Zdjęcie: H90A1304.JPGZdjęcie: H90A1530.JPGZdjęcie: H90A1531.JPG
Zdjęcie: H90A1591.JPGZdjęcie: H90A1612.JPGZdjęcie: H90A1537.JPG

Uroczystość zakończył apel pamięci z salwą honorową i złożenie wieńców przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa – Kuli. W trakcie przeformowania pododdziałów do defilady odbył się pokaz musztry paradnej z bronią w wykonaniu naszego pododdziału reprezentacyjnego dziewcząt LO Nr XIV pod dowództwem st. sierż. ZS Mateusza Dziepaka. Uczniów do przyrzeczenia, defilady i pokazu musztry przygotowała pani Barbara Gajewska.

Zdjęcie: H90A1638.JPGZdjęcie: H90A1639.JPGZdjęcie: H90A1647.JPG
Zdjęcie: H90A1655.JPGZdjęcie: H90A1648.JPGZdjęcie: H90A1649.JPG