Stypendia 2018

Materiał opracowany przez: Marta Rondzisty - Palak, •  opublikowano: 13 czerwca 2018

Przedstawiamy informacje na temat programów stypendialnych:

  • Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” - stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia - stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Szczegóły w załącznikach::
Program Stypendialny "Młody Inżynier"
Stypendium za wyniki w nauce
Program Stypendialny "Młody Inżynier" - wniosek
Stypendium za wyniki w nauce - wniosek
Stypendia - oświadczenie