Kurs instruktorsko-metodyczny

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 30 kwietnia 2018

7 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych młodzież strzelecka uczestniczyła w 10-godzinnym kursie instruktorsko-metodycznym dla dziewięciu dowódców drużyn i trzech - plutonu. Kurs prowadził ppłk rez. dr inż. Marek Barć, szkolenie zorganizował dowódca IV kompanii przy ZST w Rzeszowie mł. insp. ZS Barbara Gajewska. Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie dowódców plutonów i drużyn jako instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych. W trakcie szkolenia podniesiony został poziom wiedzy merytorycznej i metodycznej. Były dowódca 21 batalionu dowodzenia ppłk rez. dr inż. Marek Barć utrwalał prawidłowe nawyki metodyczne szkolonych, doskonalił ich umiejętności praktyczne oraz sprawdzał znajomość dokumentów normatywnych.

Zdjęcie: DSC07173.JPGZdjęcie: DSC07166.JPGZdjęcie: DSC07176.JPG
Zdjęcie: DSC07190.JPGZdjęcie: DSC07183.JPGZdjęcie: DSC07184.JPG

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną, w trakcie których dowódcy drużyn i plutonów musieli zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Podczas części teoretycznej między innymi omawiano zasady wykonywania dokumentacji szkoleniowej. W kolejnym etapie szkolenia dowódcy musieli wykazać się umiejętnością zaplanowania i przeprowadzenia zajęć. Ćwiczono m.in. przyjmowanie postaw strzeleckich, prowadzenie ognia symulowanego przy wykorzystaniu trenażera strzeleckiego, budowę granatów, budowę broni strzeleckiej oraz zagadnienia medyczne (zaopatrywanie ran, zakładanie stazy taktycznej, urazy kończyn).

Zdjęcie: DSC07196.JPGZdjęcie: DSC07191.JPGZdjęcie: DSC07209.JPG
Zdjęcie: DSC07213.JPGZdjęcie: DSC07226.JPGZdjęcie: DSC07211.JPG

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną, w trakcie których dowódcy drużyn i plutonów musieli zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Podczas części teoretycznej między innymi omawiano zasady wykonywania dokumentacji szkoleniowej. W kolejnym etapie szkolenia dowódcy musieli wykazać się umiejętnością zaplanowania i przeprowadzenia zajęć. Ćwiczono m.in. przyjmowanie postaw strzeleckich, prowadzenie ognia symulowanego przy wykorzystaniu trenażera strzeleckiego, budowę granatów, budowę broni strzeleckiej oraz zagadnienia medyczne (zaopatrywanie ran, zakładanie stazy taktycznej, urazy kończyn).

Zdjęcie: DSC07233.JPGZdjęcie: DSC07246.JPGZdjęcie: DSC07240.JPG
Zdjęcie: DSC07267.JPGZdjęcie: DSC07260.JPGZdjęcie: DSC07247.JPG

Organizacja kursów instruktorsko-metodycznych przekłada się na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne dowódców plutonów i drużyn. Przygotowując strzelców do roli instruktorów na zajęciach programowych mamy pewność, że wyszkolą oni swoich podwładnych na najwyższym poziomie.

Zdjęcie: DSC07291.JPGZdjęcie: DSC07273.JPGZdjęcie: DSC07281.JPG
Zdjęcie: DSC07312.JPGZdjęcie: DSC07297.JPGZdjęcie: DSC07311.JPG
Zdjęcie: DSC07318.JPGZdjęcie: DSC07314.JPGZdjęcie: DSC07321.JPG
Zdjęcie: DSC07329.JPGZdjęcie: DSC07324.JPGZdjęcie: DSC07325.JPG
Zdjęcie: DSC07346.JPGZdjęcie: DSC07348.JPGZdjęcie: DSC07350.JPG
Zdjęcie: DSC07361.JPGZdjęcie: DSC07358.JPGZdjęcie: DSC07363.JPG
Zdjęcie: DSC07366.JPGZdjęcie: DSC07367.JPGZdjęcie: DSC07364.JPG
Zdjęcie: DSC07372.JPGZdjęcie: DSC07373.JPGZdjęcie: DSC07371.JPG
Zdjęcie: DSC07381.JPGZdjęcie: DSC07376.JPGZdjęcie: DSC07384.JPG
Zdjęcie: DSC07389.JPGZdjęcie: DSC07396.JPGZdjęcie: DSC07394.JPG
Zdjęcie: DSC07415.JPGZdjęcie: DSC07403.JPGZdjęcie: DSC07417.JPG
Zdjęcie: DSC07425.JPGZdjęcie: DSC07421.JPGZdjęcie: DSC07430.JPG
Zdjęcie: DSC07437.JPG