Poligonowe szkolenie z byłymi żołnierzami Sił Specjalnych

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 7 lutego 2018

W dniach 18-22 października 2017 klasa druga Liceum Ogólnokształcącego NR XIV z innowacją "edukacja wojskowa", w ramach udziału w programie pilotażowym wspierania przez MON szkół ponadgimnazjalnych w zakresie szkolenia wojskowego certyfikowanych pionów wojskowych, uczestniczyła w pięciodniowym szkoleniu poligonowym w Wojtkowej (Bieszczady) pod fachowym okiem kadry instruktorskiej Fundacji SZTURMAN - byłych żołnierzy i funkcjonariuszy Sił Specjalnych z Lublińca. Program szkolenia obejmował zróżnicowaną tematykę: musztra i regulaminy, terenoznawstwo, łączność, szkolenie strzeleckie, medyczne, szkolenie fizyczne (wf) i był zgodny z programem szkolenia "edukacji wojskowej".

Zdjęcie: 20171019_090709.jpgZdjęcie: 20171019_082209.jpgZdjęcie: 20171019_095746.jpg
Zdjęcie: 20171019_121315.jpgZdjęcie: 20171019_140808.jpgZdjęcie: 20171019_133241.jpg

Podczas intensywnego szkolenia instruktorzy przekazywali strzelcom wiele ciekawych informacji, dzielili się cenną wiedzą i doświadczeniem nabytymi przez lata służby. Każdy dzień na poligonie składał się z porannych zbiórek i zapraw, bloku szkoleniowego oraz wieczornych ćwiczeń sprawnościowo-ruchowych. Priorytetem szkolenia była topografia, poruszanie się w terenie bez wykorzystania elektronicznej nawigacji, bowiem znajomość tej umiejętności dla każdego żołnierza jest niezbędna. Niewątpliwie najlepszym treningiem podczas szkolenia z topografii było zaplanowanie własnej trasy przemarszu na azymut oraz umieszczenie kapsuły czasu na wybranym przez instruktora wzniesieniu przy wykorzystaniu technik linowych.

Zdjęcie: 20171019_143123.jpgZdjęcie: 20171019_144757.jpgZdjęcie: 20171019_141723.jpg
Zdjęcie: 20171019_151139.jpgZdjęcie: 20171019_145102.jpgZdjęcie: 20171019_151124.jpg

Kolejnym punktem szkolenia z wykorzystaniem umiejętności poruszania się w terenie był nocny marsz na orientację, połączony z elementami taktyki (przenikania pododdziałów), który został poprzedzony alarmem i ewakuacją z budynku/
Ważnym punktem programu szklenia było również szkolenie strzeleckie, podczas którego młodzież ćwiczyła zasady bezpiecznego użycia broni palnej, posługiwania się bronią w systemie BLOS, oraz przyjmowania postaw strzeleckich i oczywiście strzelanie z broni krótkiej GLOCK 17, pistoletu maszynowego GLAUBERYT oraz RONIN na strzelnicy myśliwskiej w Iskani. Zajęcia z ratownictwa medycznego i CLS-u (ratownictwa pola walki) to kolejny element szkolenia podczas poligonu, gdzie strzelcy doskonalili swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz uczyli się, jak w warunkach bojowych założyć stazę taktyczną, opatrzeć ranę postrzałową czy ewakuować rannego z pola walki.

Zdjęcie: 20171019_153940.jpgZdjęcie: 20171019_155606.jpgZdjęcie: 20171019_151237.jpg
Zdjęcie: 20171019_163200.jpgZdjęcie: 20171019_161537.jpgZdjęcie: 20171019_162754.jpg

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły zajęcia ze wspinaczki wysokogórskiej, podczas których strzelcy nauczyli się od podstaw wykorzystywania technik linowych, między innymi klarowania liny, prawidłowego założenie uprzęży, posługiwania się podstawowym sprzętem wspinaczkowym, zbudowania bezpiecznych stanowisk czy zrobienia prawidłowego i bezpiecznego węzła oraz uprzęży. Zajęcia te zakończone zostały budową mostu linowego i przeprawą przez rzekę w trudno dostępnym terenie.

Zdjęcie: 20171019_173406.jpgZdjęcie: 20171019_174436.jpgZdjęcie: 20171019_173919.jpg
Zdjęcie: 20171019_195329.jpgZdjęcie: 20171020_110919.jpgZdjęcie: 20171020_113638.jpg

Niezmiernie istotną częścią całości szkolenia były rozmowy żołnierzy z młodzieżą, motywujące ich do działania, ogromnej determinacji, walki i pokonywania własnych słabości, a także nabywania pewności siebie, odpowiedzialności za innych i wspierania się w trudnych sytuacjach.
Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie i w pełni profesjonalnie. Wyrażamy naszą wdzięczność, słowa uznania i podziękowania za wkład pracy oraz wysiłek w kształceniu młodzieży podczas szkolenia poligonowego dla całej kadry instruktorskiej Fundacji Szturman.

Zdjęcie: 20171020_122727.jpgZdjęcie: 20171020_115846.jpgZdjęcie: 20171020_122435.jpg
Zdjęcie: 20171020_124721.jpgZdjęcie: 20171020_130300.jpgZdjęcie: 20171020_130604.jpg
Zdjęcie: 20171021_140951.jpgZdjęcie: 20171021_140349.jpgZdjęcie: 20171020_130952.jpg
Zdjęcie: 20171021_161840.jpgZdjęcie: 20171021_161000.jpgZdjęcie: 20171021_162641.jpg
Zdjęcie: 20171022_085730.jpgZdjęcie: 20171021_185721.jpgZdjęcie: 20171021_185605.jpg
Zdjęcie: 20171022_085918.jpgZdjęcie: 20171022_100839.jpgZdjęcie: 20171022_101508.jpg