ENGLISH THROUGH PROVERBS

Materiał opracowany przez: Mariusz Musiał, •  opublikowano: 30 października 2021

Dnia 18.10.2021 na terenie naszej szkoły ZST w Rzeszowie odbył się konkurs j. angielskiego o nazwie "English through proverbs". W konkursie wzięło udział 35 uczniów naszej szkoły. Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań kulturoznawczych związanych z nauką języka angielskiego poprzez propagowanie i zachęcanie do nauki przysłów angielskich i znajomości ich odpowiedników polskich. I miejsce zajął uczeń Rafał Sądek z klasy 1ct, II miejsce zajęła uczennica Nikola Mazur z klasy 2LO, III miejsce zajął Krzysztof Kłapkowski z klasy 2dt. Serdecznie gratulujemy!

Dla Polaków przysłowia są mądrością narodu. W angielszczyźnie potocznej przysłowia i zwroty przysłowiowe są ciągle żywe, a bez nich, rozmowa nie byłaby tak interesująca. Przysłowia dobre są na każdą okazję-ostrzegają, i radzą, stanowią mądry komentarz do sytuacji; a wszystko to zwięźle, często z humorem. Podczas konkursu wyróżniono dwa typy przysłów:

  • Przysłowia o znaczeniu przenośnym, metaforycznym (metaphorical meaning)
  • Przysłowia o znaczeniu dosłownym, literalnym (literal meaning )
Przykłady: Rome was not built in a day (Nie od razu Kraków zbudowano), The more you have the more you want (Apetyt rośnie w miarę jedzenia), As you make your bed, so you must lie in it (Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz), All roads lead to Rome (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu).