BEZPIECZNE FERIE 2019

Materiał opracowany przez: Aleksandra Kapelewska, •  opublikowano: 05 lutego 2019

W związku ze zbliżającymi się feriami i planowaniem zimowego odpoczynku dla dzieci i młodzieży szereg instytucji państwowych wychodzi naprzeciw rodzicom i opiekunom z pomocą przy wyborze odpowiedniej oferty. Warto bowiem oprócz proponowanych walorów rekreacyjno-turystycznych wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa;

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty.
 2. Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag o nieprawidłowościach.
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało informacje dotyczące bezpieczeństwa i poradników, w tym Bezpieczna podróż oraz "Polak za granicą".
 4. Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała ona w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki
 5. Poradnik o tym jak bezpiecznie korzystać ze stoku przygotowała również Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 6. Ministerstwo Sportu i Turystyki kontynuuje „Zimową wersję akcji informacyjno-edukacyjnej "Bezpieczna Woda".
 7. Policja ostrzega – Ostrożnie na lodzie.
 8. Wszystkim, którzy planują wyjazd zagraniczny zaleca się skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis Odyseusz

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, ważne jest aby:

 1. skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;
 2. sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr www.turystyka.gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej;
 3. sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

W nawiązaniu do szeroko realizowanej profilaktyki zagrożeń warto również zaznajomić się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego adresowanego do rodziców i zanim dzieci wyjadą na wyczekiwany odpoczynek uświadomienie zagrożeń płynących z inicjacji ze środkami psychoaktywnymi, oraz ich nierzadko tragicznych skutków, ale przede wszystkim motywowania do zachowania rozwagi i nie podejmowania ryzykownych zachowań.