"Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka"

Materiał opracowany przez: Anita Gelleta, •  opublikowano: 8 stycznia 2021

W miesiącu grudniu, w naszej szkole zrealizowany został "Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka" (edycja 2020/2021). Jego głównym celem było zbudowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań wśród młodzieży oraz prozdrowotnych postaw. Był on skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną (materiały dla nauczycieli oraz uczniów, odnośniki do stron internetowych oraz publikacji medycznych). Informacje dotyczące zasad profilaktyki czerniaka, umiejętności samobadania skóry oraz różnicowania podejrzanych o charakter nowotworowy zmian zostały przekazane uczniom przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji z tego przedmiotu. Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogli zapoznać się z informacjami na temat niepokojących zmian na skórze, ale też zachęcić rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych. Koordynatorem w/w akcji w naszej szkole była mgr Anita Gelleta.