VII Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej w gościnnych murach Politechniki Rzeszowskiej

Materiał opracowany przez: Józef Stalec, •  opublikowano: 28 stycznia 2019

Za nami kolejny, siódmy już Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej, który odbył się 3 stycznia br. w Politechnice Rzeszowskiej. Jego głównymi organizatorami było dwanaście rzeszowskich szkół zawodowych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej, w tym również nasza szkoła. Celem Salonu była promocja szkolnictwa zawodowego i prezentacja oferty rzeszowskich szkół zawodowych i technicznych, instytucji rynku pracy - wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (przybyło z nich ponad 1600 osób).

Zdjęcie: DSC_0155.JPGZdjęcie: DSC_0153.JPGZdjęcie: DSC_0154.JPG
Zdjęcie: DSC_0160.JPGZdjęcie: DSC_0174.JPGZdjęcie: DSC_0164.JPG

W ramach programu Salonu odbyły się: konferencja pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”, debata z udziałem zaproszonych gości i uczniów średnich szkół zawodowych, pokaz mody w strojach branżowych, lekcje pokazowe, prezentacje na stoiskach, konkursy, konsultacje doradców zawodowych. Na konferencji zaprezentowano zawody nauczane przez rzeszowskie szkoły średnie, zaakcentowano wagę doradztwa edukacyjno-zawodowego, a w trakcie debaty uczniowskiej szczególnie cenne okazały się osobiste refleksje młodzieży, związane z wyborem przez nich zawodu i szkoły o profilu technicznym.

Zdjęcie: DSC08075.JPGZdjęcie: DSC08076.JPGZdjęcie: DSC_0177.JPG

Z zaproszenia organizatorów Salonu skorzystali m.in.: Pani Katarzyna Kuczmenda (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), Pan Stanisław Fundakowski (wicekurator oświaty), Pan Zbigniew Bury (dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta), Pan Mirosław Kwaśniak (przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta), Pani Bogusława Buda (przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania), Pan Tomasz Czop (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy), Pani Dorota Dominik (dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2), Pani Barbara Kopeć (prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Rektora Politechniki Rzeszowskiej i zarazem gospodarza VII Salonu Edukacyjnego reprezentował Pan Grzegorz Budzik (prorektor ds. nauki), który też otworzył konferencję, a jej moderatorem była Pani Iwona Zajchowska z Zespołu Szkół Energetycznych.

Zdjęcie: DSC08081.JPGZdjęcie: DSC08086.JPGZdjęcie: DSC08084.JPG

W przygotowaniu oferty edukacyjnej ZST brali udział: Pani dyrektor Edyta Niemiec (konferencja, koordynacja oferty szkolnej), Pan dyrektor Eugeniusz Bury (koordynacja oferty szkolnej, lekcje pokazowe, wypowiedź dla TVP Rzeszów), Panie Monika Konior-Oleszko i Elżbieta Wolanin (koordynatorzy KEZiT-u, materiały reklamowe), Pani Joanna Haluk-Słapińska (przygotowanie pokazu mody uczniów), Pani Urszula Mentel, Pan Janusz Ficek (lekcje pokazowe, opieka nad uczniami rejestrującymi przebieg Salonu), Pani Magdalena Kołodziej, Pani Dominika Szalacha, Pani Dorota Twardowska, Pani Aleksandra Kapelewska, Pani Karolina Litwin, Pan Piotr Kraska, Pan Waldemar Radecki (stoisko szkoły), Pan Józef Stalec (przygotowanie ucznia do debaty), Pani Karolina Kruk (absolwentka szkoły - uczestniczyła w lekcjach pokazowych, prowadziła na żywo relacje filmowe na facebooku), Pan Stanisław Kijowski (zdjęcia i materiał filmowy). Pytania do konkursu o naszej szkole i gadżety dla jego uczestników przygotowały Panie Karolina Litwin i Monika Konior-Oleszko). Ponadto uczniowie: Emilia Balawender, Sylwia Cynar, Karina Żak i Mateusz Kaczor (pokaz mody branżowej), Patryk Lelakowski (debata uczniowska, wypowiedź dla TVP Rzeszów), Piotr Błądziński, Dawid Darzykowski, Kamil Dziak, Kamil Kozak, Jakub Ladziński, Hubert Wolski (uczestniczyli w lekcjach pokazowych), Sebastian Golonka, Jakub Gwizdała, Justyna Mikuszewska, Michał Musiałek, Anna Ozimek, Kinga Rusiecka, Jan Stepień (obsługa i przygotowanie stoiska szkoły), Arkadiusz Kmiecik (zdjęcia), Paweł Ruszała (kamera).

Zdjęcie: DSC08089.JPGZdjęcie: DSC08088.JPGZdjęcie: DSC08093.JPG

Dyrekcja szkoły bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej oferty edukacyjnej! Przebieg tegorocznego Salonu po raz kolejny utwierdził organizatorów w przekonaniu, że takie przedsięwzięcia są potrzebne dla promocji szkolnictwa zawodowego i pokazują, że nauka w szkołach technicznych i zawodowych otwiera przed młodymi ludźmi ciekawe perspektywy na przyszłość.

Zdjęcie: DSC08098.JPGZdjęcie: DSC08097.JPGZdjęcie: DSC08095.JPG
Zdjęcie: DSC08108.JPG