"Wyzwania informatyki dla rozwoju gospodarki w kontekście Industry 4.0"

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 2 kwietnia 2019

Zgodnie z duchem czasu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa propagująca kształcenie zawodowe, kierunki inżynierskie, a przede wszystkim nowoczesne technologie. Nie jest to pierwsza tego typu impreza. Konferencje odbywają się bowiem cyklicznie od 2005 roku. Wśród prelegentów zawsze znajdują się przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz szkół średnich.
Po przywitaniu gości przez wicedyrektora szkoły i pomysłodawcę cyklu konferencji Eugeniusza Burego, głos zabrał Wojciech Materna - Prezes Podkarpackiego Klastra IT. Przybliżył on słuchaczom znaczenie pojęcia "klaster" jako miejsca, w którym organizacje (przede wszystkim przedsiębiorstwa) generują wartość dodaną. Stowarzyszenie rozpoczynało działanie mając 16 firm. Obecnie jest ich około 100. Prezes przekonywał zgromadzonych, że "informatyka to inteligentna specjalizacja Podkarpacia". Stwierdził również, iż kształcenie na kierunkach informatycznych pogłębia znajomość języka angielskiego, ułatwia młodym ludziom start i samorealizację.

Zdjęcie: DSC_0056.JPGZdjęcie: DSC_0057.JPGZdjęcie: DSC_0076.JPG

Kolejny prelegent - Łukasz Gotówko z Politechniki Rzeszowskiej zaprezentował obecnym tematykę wirtualnej rzeczywistości. Ukazał jej zastosowanie w wielu gałęziach współczesnej nauki i gospodarki (medycyna, przemysł, edukacja, marketing itp.). Wprowadził także pojęcie "rzeczywistości rozszerzonej" łączącej świat realny z wirtualnym.
Kolejny przedstawiciel nauki - Bogdan Kwiatkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego – w wykładzie zatytułowanym "Rozwój sieci teleinformatycznych" – przedstawił zebranym wiele możliwości wykorzystania sieci w pracy oraz w codziennym życiu.

Zdjęcie: DSC_0091.JPGZdjęcie: DSC_0107.JPGZdjęcie: DSC_0112.JPG

Krystian Ficek - prezes zarządu firmy Roxart - zaprezentował strategie nowoczesnego marketingu wspomagającego rozwój firmy w oparciu o doświadczenia wynikające z kierowania przedsiębiorstwem. Ukazał jaki związek ma obecnie marketing ze sprzedażą. Pokazał także młodzieży, biorącej udział w konferencji, że współczesny menadżer powinien posiadać jedynie 3 umiejętności. Prezes poinformował też, że firma Roxart zamierza związać się współpracą ze szkołą i objąć patronatem zawód technika organizacji reklamy.
Wśród przemawiających był także nauczyciel ZST - Ireneusz Balawender. Rozpoczął od zaznaczenia jak istotne we współczesnym kształceniu zawodowym jest kształcenie dualne i przywołał system kształcenia w Niemczech, mówiąc o tym, jakie doświadczenia praktyczne zachodnich sąsiadów możemy wykorzystać i wykorzystujemy w nauce zawodu. Tematyka konferencji ściśle wiązała się z bieżącym życiem i planowaną przyszłością szkoły. Jej zakres ściśle odpowiada ofercie kształcenia w ZST, a szczególnie z zawodami: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik organizacji reklamy.
Zarówno młodzież, jak i nauczyciele wysoko oceniali poziom i przydatność wysłuchanych prelekcji.
Materiał zdjęciowy: Maciej Niemiec

Zdjęcie: DSC_0098.JPGZdjęcie: DSC_0103.JPGZdjęcie: DSC_0083.JPG