KORONAWIRUS - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 11 marca 2020

Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę (art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2026 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148 z późn. zm). Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z występowaniem koronowirusa proszę o zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronowirusem. Szczególnie dotyczy to osób, które w ostatnim czasie miały kontakt z osobami powracającymi za granicy. Wszystkie informacje są dostępne pod adresem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Wszystkie zajęcia w szkole zostają zawieszone na 2 tygodnie od 12 do 25 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciel – proszę szukać tych informacji na stronach i je wykorzystywać. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz dziennik elektroniczny i pocztę Resman, na której będziemy umieszczać na bieżąco istotne dla Państwa komunikaty. Proszę też sprawdzać również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej. Przypominamy, by opuszczać miejsce zamieszkania tylko w razie konieczności, często myć ręce przy użyciu mydła i wody lub innych skutecznych środków dezynfekujących, przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos. Zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.