Eliminacje szkolne XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Materiał opracowany przez: Marek Urbanik, •  opublikowano: 8 listopada 2021

W dniu 22 X 2021 r. szesnastu uczniów, kształcących się w zawodach technik mechanik, elektronik i programista, wzięło udział w szkolnym etapie XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.Celem olimpiady jest:

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
  • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
  • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
  • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki etapu szkolnego, które wyłonią uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego.

Zdjęcie: microsoftteams-image (1).png