Rusza rekrutacja do nowego projektu ERASMUS+

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 16 stycznia 2019

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności realizowanego w ramach programu Erasmus+ o numerze 2018-1-PL01-KA102-049705 zatytułowanym "Mobilność – praktyka – doświadczenie – sukces" koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie. W procesie rekrutacji obejmującym odbycie 3-tygodniowego stażu zawodowego w Irlandii oraz w Niemczech mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie jej ogłoszenia:

  • Znajdują się na etapie kształcenia klasy II lub III Technikum Nr 9 w zawodzie technik organizacji reklamy oraz spełniają wymóg ukończenia 17 lat przed datą mobilności
  • Znajdują się na etapie kształcenia klasy II lub III Technikum Nr 9 w zawodzie technik informatyk (w przypadku ubiegania się o udział stażu realizowanym w Irlandii) oraz spełniają wymóg ukończenia 17 lat przed datą mobilności
  • Znajdują się na etapie kształcenia klasy II lub III Technikum Nr 9 w zawodzie technik informatyk (w przypadku ubiegania się o udział stażu realizowanym w Niemczech)
  • Znajdują się na etapie kształcenia klasy II lub III Technikum Nr 9 w zawodzie technik elektronik
  • Znajdują się na etapie kształcenia klasy II lub III Technikum Nr 9 w zawodzie technik mechanik

Uczestnicy projektu odbędą 3-tygodniowy staż zawodowy zorganizowany we współpracy z:
  1. VITALIS Gmbh /Lipsk/Schkeuditz – Niemcy/ dla 17 uczestników kształcących się w zawodzie technik mechanik, 7 uczestników kształcących się w zawodzie technik elektronik oraz 15 uczestników kształcących się w zawodzie technik informatyk,
  2. Your International Training /Cork – Irlandia/ dla 14 uczestników kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz 12 uczestników kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy

REGULAMINY ORAZ DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA


L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOCX
1. Ogłoszenie rekrutacyjne do projektu Erasmus+ na rok 2019
2. Regulamin rekrutacji uczestników
3. Regulamin stażu zagranicznego Erasmus+ 2019
4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji - Formularz zgłoszeniowy uczestnika
5. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Rekomendacja wychowawcy klasy ucznia
6. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji - Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich
7. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rekrutacji - Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych