Rusza rekrutacja do projektu POWER

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 1 luty 2020

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu pn. "AKTYWNI UCZNIOWIE – ARCHITEKCI SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI" o numerze 2019-1-PL01-KA102-063998, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie obejmującym odbycie 3-tygodniowego stażu zawodowego w Portugalii, we Włoszech i w Niemczech.
W procesie rekrutacji obejmującym odbycie przez uczestników 3-tygodniowego stażu mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie ogłoszenia kształcącą się w zawodach: technik mechanik, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk na etapie kształcenia klasa II, III, IV Technikum Nr 9.

REGULAMINY ORAZ DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA


L.p. Szczegóły dokumentu FORMAT PDF FORMAT DOCX
1. Ogłoszenie rekrutacyjne do projektu POWER na rok 2020
2. Regulamin rekrutacji uczestników
3. SZkolny regulamin stażu zagranicznego POWER 2020
4. Formularz zgłoszeniowy uczestnika niepełnoletniego
5. Formularz zgłoszeniowy uczestnika pełnoletniego
6. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji - Rekomendacja wychowawcy klasy ucznia
7. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich
8. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji - Rekomendacja nauczyciela przedmiotów zawodowych