Podsumowanie szkoleń branżowych - technicy reklamy

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 23 marca 2019

W dniu 14 marca 2019 roku ostatnia grupa 10 uczniów kształcących się w naszej szkole w zawodzie technik organizacji reklamy ukończyła 25-godzinne, certyfikowane branżowe szkolenie warsztatowe "Fotografia cyfrowa, grafika i fotografia reklamowa", które zorganizowane zostało w ramach projektu "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego we współpracy z S.P. "Oświata" w Rzeszowie, Al. J .Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Tym samym projektodawca – Zespół Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie – zakończył to działanie projektowe, w którym łącznie wzięło udział 40 uczniów i uczennic naszej szkoły (wszyscy uczniowie kształcą się w zawodzie technik reklamy).

Zdjęcie: 20190313_181457.jpgZdjęcie: 20190313_181531.jpgZdjęcie: 20190313_181505.jpg
Zdjęcie: DSC_0068.jpgZdjęcie: 20190314_185832.jpgZdjęcie: DSC_0162.jpg

Celem szkolenia było nabycie kwalifikacji w zakresie fotografii cyfrowej, obróbki cyfrowej zdjęć oraz tworzenie grafiki komputerowej. Uczestnicy zapoznawali się z funkcjonalnością oprogramowania komputerowego do tworzenia i edycji grafiki wektorowej i rastrowej, dokonywali cyfrowej obróbki zdjęć w programie Adobe Illustrator, przygotowywali i edytowali zdjęcia plenerowe, portretowe oraz zdjęcia obiektów, poznawali tajniki konfiguracji i kalibracji urządzeń cyfrowych. Uczniowie odpowiedzialni byli za przygotowanie studia fotograficznego, oświetlenia, tła oraz zastosowania w praktyce: podstaw kompozycji obrazu, perspektywy, kadrowania sytuacji zdjęciowych, zarządzanie ostrością, obróbkę plików w formacie RAW za pomocą programu Adobe Photoshop.

Zdjęcie: DSC03416.jpgZdjęcie: DSC_0574_1.jpgZdjęcie: DSC_0216.jpg
Zdjęcie: DSC03590.jpgZdjęcie: DSC03561.jpgZdjęcie: DSC03603.jpg

Całość szkolenia objęta była procesem ewaluacji (oceny stopnia nabycia wymaganych kompetencji) wstępnej i końcowej oraz certyfikacji: uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z wykazem realizowanej tematyki oraz świadectwa zawodowe.

Zdjęcie: IMG_0045.jpgZdjęcie: IMG_0007.jpgZdjęcie: IMG_0019.jpg
Zdjęcie: IMG_3773.jpgZdjęcie: IMG_3636.jpgZdjęcie: IMG_3630.jpg
Zdjęcie: IMG_9951.jpgZdjęcie: IMG_3788.jpgZdjęcie: IMG_3780.jpg