Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 07 września 2019

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia zapisywane były do dnia 30 września 2019 r. W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2020r.).

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:
Ważna legitymacja szkolna (tj. do dnia 30.09.2020r.) oraz:

  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;
- za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:
  1. Lisa Kuli 20 (od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30 niedziele nieczynne);
  2. Grottgera 22, Targowa 1 (od poniedziałku do piątku 8:00 – 17:30 pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30, niedziele nieczynne)
  3. Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20
  4. C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65 (od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30, niedziele nieczynne)
  5. Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7 (od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:30, soboty i niedziele nieczynne)
  6. Trembeckiego 3 (od poniedziałku do piątku 7:30 – 14:45 soboty i niedziele nieczynne)