Pakiet umundurowania dla uczniów
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 7 stycznia 2021

Kadeci z naszego Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV o profilu wojskowym otrzymali nowy pakiet wyposażenia mundurowego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez organ prowadzący szkołę, jakim jest Gmina Miasto Rzeszów, umowy z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnej edycji Programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", realizowanego w naszej szkole. W skład indywidualnego zestawu wyposażenia mundurowego wchodzą: bluza i spodnie ubioru mundurowego ucznia, koszulki T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły, beret (granatowy), zestaw oznak regulaminowych, bluza ocieplana, plecak taktyczny, rękawice zimowe i czapka zimowa.

Całkowity koszt realizacji zadania, polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej wyniósł 31 680,00 zł, z czego Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację w kwocie 25 344,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Miasto Rzeszów wyniósł 6 336,00 zł.

Celem Programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w klasie drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu dodatkowego edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu instruktorów wojskowych z 21 Batalionu dowodzenia w Rzeszowie.
Warto dodać, że absolwenci szkoły biorącej udział w projekcie mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych oraz stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.