LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV
KLASY WOJSKOWE

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 20 marca 2019

Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV z innowacją „Edukacja wojskowa”

Młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i realizuje szkolenie wojskowe. Od 2007r. Patronat nad klasami wojskowymi sprawuje 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zajęcia wojskowe kształtują osobowość i charakter młodego człowieka, uczą patriotyzmu, samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu i odpowiedzialności. Klasy wojskowe doskonalą umiejętności strzeleckie w Szkolnym Kole LOK "SNAJPER", a także biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych Związku Strzeleckiego "Strzelec". Wysoki poziom szkolenia wojskowego zapewnia absolwentom szkoły możliwość podjęcia pracy w służbach mundurowych, a także kształcenia się na wyższych uczelniach wojskowych i cywilnych. Od września 2017 roku klasy wojskowe w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV zostały wyróżnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej i objęte "Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej".

Szkolenie wojskowe realizowane w ramach innowacji „Edukacja wojskowa” obejmuje łącznie 185 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych oraz 30 godzin samokształcenia. Ponadto 8-godzinne zajęcia ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych w 21 batalionie dowodzenia oraz pięciodniowy obóz szkoleniowy. Zajęcia poligonowe mają na celu uzupełnić i wzbogacić realizowaną tematykę ogólnowojskową, której w sposób efektywny nie można zrealizować w trakcie zajęć szkolnych, ponadto pozwolą sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów. Proces kształcenia wojskowego kończy się egzaminem w klasie 3 i uzyskaniem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły oraz Certyfikatem wystawionym przez MON. Dalszym etapem edukacji wojskowej absolwentów liceum ogólnokształcącego jest dobrowolne szkolenie wojskowe zakończone złożeniem przysięgi żołnierskiej oraz możliwość podjęcia nauki na wyższych uczelniach wojskowych.

Umiejętności uzyskiwane w wyniku kształcenia, kursy, szkolenia:

Podczas nauki w szkole uczniowie klas wojskowych uczestniczą w szkoleniach i kursach specjalistycznych, dzięki którym uzyskują dodatkowe kwalifikacje wojskowe potwierdzone certyfikatem, a są to:

 • Szkolenie spadochronowe
 • Szkolenie wspinaczkowe
 • Szkolenie strzeleckie
 • Alpinistyczne szkolenie z wykorzystaniem technik linowych
 • Kurs rozpoznania
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie techniki walki wręcz
 • Szkolenie dzienno-nocne
 • Kurs dowódców drużyn

Zdjęcie: 20161108_112915.JPGZdjęcie: 28.JPGZdjęcie: DSC01577.JPG
Zdjęcie: DSC07491.JPGZdjęcie: DSC09406.JPGZdjęcie: DSC02361.JPG
Zdjęcie: Slajd1.JPGZdjęcie: skok.JPGZdjęcie: DSC09587.JPG

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący Liceum z "Edukacją wojskową" będzie:

 • dobrze przygotowany do pracy w wojsku lub innych służbach mundurowych, a także do nauki na wyższych uczelniach,
 • samodzielnie podejmował decyzje i wykonywał zadania podczas sytuacji zagrożenia,
 • znał zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wojskową,
 • umiał udzielać pierwszej pomocy,
 • znał obsługę radiostacji i umiał nawiązać kontakt drogą radiową
 • potrafił wyznaczyć azymut i określać kierunek marszu,
 • znał zasady ewakuacji i sygnały alarmowe,
 • znał ceremoniał wojskowy i regulamin,
 • miał dobrą kondycję fizyczną i predyspozycje do wykonywania służby wojskowej
Zdjęcie: 91050682.JPGZdjęcie: 21bdw.JPGZdjęcie: 6.JPG
Zdjęcie: bat.JPGZdjęcie: DSC06473.JPGZdjęcie: 91050715.JPG
Zdjęcie: DSC06602.JPGZdjęcie: topo.JPGZdjęcie: jezo.JPG

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent klasy wojskowej po ukończeniu nauki będzie doskonale przygotowany do służby wojskowej, a także posiadać będzie wiele możliwości dalszego rozwój m.in.:

 • złoży przysięgę wojskową
 • znajdzie zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostce wojskowej
 • zostanie żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych
 • zostanie żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej
 • podejmie naukę na wojskowych uczelniach (Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lotniczych) lub cywilnych
 • podejmie pracę w instytucjach państwowych

SZKOŁA OD LAT PROWADZI WSPÓŁPRACĘ Z: