Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

KSZTAŁCENIE W ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Opracowanie: Barbara Gajewska. Opublikowano: 10 marca 2024r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV Z KLASAMI WOJSKOWYMI

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie to nie tylko szkoła o długiej historii, ale także o mocnej pozycji na rynku edukacyjnym miasta i regionu. W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi Technikum Nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcące Nr XIV z klasami wojskowymi. Szkoła powstała w 1959 roku i od samego początku kontynuuje misję przygotowywania młodzieży do wyzwań technicznych i społecznych współczesnego świata. Wśród wielu kierunków technicznych w szkole, niewątpliwie ciekawą ofertą dla młodzieży są klasy wojskowe, funkcjonujące od 2007 roku. Klasy te kształtują nie tylko umiejętności wojskowe, ale także charakter i osobowość młodych ludzi, uczą patriotyzmu, samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu i odpowiedzialności.

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego
Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego

Współpraca szkoły z 21 batalionem dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie ma nie tylko charakter formalny, ale również otwiera realną szansę dla uczniów na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności wojskowych. Autorski program "Przysposobienie wojskowe Liceum Ogólnokształcącym nr XIV" jest owocem tego partnerstwa i stanowi solidną podstawę dla działań edukacyjnych. Zajęcia praktyczne wojskowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę żołnierzy zawodowych w jednostce patronackiej – 21 batalionie dowodzenia w Rzeszowie oraz podczas poligonów. Regularne treningi strzeleckie są nie tylko okazją do doskonalenia umiejętności, ale także służą budowaniu charakteru i dyscypliny uczniów. Działania dotyczące wychowania patriotycznego i obronnego realizowane są we współpracy ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Ligą Obrony Kraju oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego
Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego

W 2009 roku w szkole został utworzony pododdział reprezentacyjny dziewcząt musztry paradnej z bronią. Jest on nie tylko wizytówką szkoły, ale także miasta i regionu, prezentując się podczas uroczystości i świąt wojskowych. W 2017 roku klasy wojskowe Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV zostały wyróżnione przez Ministra Obrony Narodowej i objęte "Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". To kolejny krok w rozwoju kształcenia wojskowego w szkole. Szkoła zrealizowała dotychczas 5 edycji tego programu i w roku 2022 przystąpiła do nowo utworzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu "Oddziały Przygotowania Wojskowego", który aktualnie realizuje.

Nowatorskie programy kształcenia pozwalają uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji związanych z obronnością kraju, odkrywanie w sobie nowych możliwości i predyspozycji. Programy edukacyjno-wojskowe w szkole są więc nie tylko formą przygotowania do przyszłej służby w wojsku, ale również doskonałym narzędziem do zdobywania nowych umiejętności, budowania pewności siebie. W ten sposób szkoła nie tylko oferuje solidne wykształcenie, ale także formuje młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli. Z roku na rok przybywa absolwentów, którzy swą przyszłość związali z wojskiem, rozpoczęli służbę zawodową czy też kontynuują naukę na uczelniach wojskowych. Liceum Ogólnokształcące Nr XIV należy do elitarnych szkół z klasami OPW w Polsce! Moc możliwości – siła charakteru to LO Nr XIV w Rzeszowie!

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego
Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego