HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 31 sierpnia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2020/2021:

Data Szczegóły Liczba dni
12.01.2021r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – /1 dzień/
1 dzień
04.05.2021r.
05.05.2021r.
06.05.2021r.
07.05.2021
Pisemny egzamin maturalny.
/4 - Dni wolne od zajęć dydaktycznych/
4 dni
4.06.2021Piątek po Bożym Ciele
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 1 dzień/
1 dzień
21.06.2021r.
22.06.2021r.
23.06.2021r.
24.06.2021r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna i praktyczna.
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 4 dni/
4 dni
ID Data Wydarzenie Godzina Szczegóły
1.1.09.2020Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegoWg. harmonogramu
2.04.09.2020Spotkanie z rodzicami klasy 2,3 i 4 technikum, 2 - liceum17:00Online (Teams), godz. 17:00
3.08.09.2020Konferencja Rady Pedagogicznej - plan nadzoru pedagogicznego, charakterystykaka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły
4.11.09.2020Spotkanie z rodzicami - klasy pierwsze17:00
5.22.09.2020Diagnoza uczniów klas pierwszych
6.16.10.2020Akademia szkolna z okazji "Dnia Edukacji Narodowej"
7.10.11.2020Akademia szkolna z okazji "Dnia Niepodległości"
8.17.11.2020Konferencja Rady Pedagogicznej – informacje nt postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych klas, sprawy bieżące szkoły.
9.19.11.2020Spotkanie z rodzicami16:30-kl I
18:00-pozostałe klasy
10.1.12.2020Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Wszystkie klasy maturalne/
11.14.12.2020Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas IV technikum
12.15.12.2020Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
13.17.12.2020Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę klas programowo najwyższych/
14.23.12.2020-
31.12.2020
Zimowa przerwa świąteczna
15.05.01.2021Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /klasy I, II, III - technikum i I,II LO/
16.11.01.2021Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE.22 - część praktyczna
17.12.01.2021Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna (wszystkie zawody).
/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/
18.13.01.2021-
14.01.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie AU.30 - część praktyczna
19.13.01.2020-
15.01.2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MG.44 - część praktyczna
20.18.01.2021-
20.01.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE.09 - część praktyczna
21.19.01.2021Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacyjna dla klas I, II, III technikum i I, II liceum /
22.21.01.2021Konferencja Rady Pedagogicznej
/Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły
23.21.01.2021Spotkanie z rodzicami16:30-kl I
18:00-pozostałe
24.25.01.2021Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I, II, III technikum i I, II LO
25.01.02.2021 -
14.02.2021
Ferie zimowe
26.10.03.2021-
11.03.2021
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Próbna matura
17:00
27.17.03.2021Konsultacje dla rodziców17:00
28.12.03.2021Rekolekcje /Zajęcia do godziny 11:35/
Msza Święta, Próbna matura
29.01.04.2021-
06.04.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
30.13.04.2021Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych /Klasy maturalne
31.27.04.2021Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla IV - T, III - LO; Sprawy bieżące szkoły/
32.29.04.2021Spotkanie z rodzicami.16:30-kl I
18:00-pozostałe
33.30.04.2021Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych12:30
34.30.04.2021Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
35.04.05.2021-
07.05.2021
Pisemny egzamin maturalny.
Ustny egzamin maturalny
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 4 dni/
36.28.05.2021Konsultacje dla rodziców17:00
37.02.06.2021Pisemna informacja o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych
38.03.06.2021Boże Ciało
39.04.06.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych /1 - dzień/
40.17.06.2021Konferencja Rady Pedagogicznej
/Klasyfikacja RP dla I, II, III - T, I - LO; Sprawy bieżące szkoły;
41.22.06.2021Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna. /Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 dzień/.
42.24.06.2021 -
25.06.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie AU.29 - część praktyczna
43.24.06.2021Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
44.25.06.2021Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2020/2021
45.23.06.2021 -
08.07.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE.03 - część praktyczna
46.23.06.2021 -
08.07.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MG.19 - część praktyczna
47.23.06.2021 -
08.07.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE.08 - część praktyczna
48.24.08.2021Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część pisemna/.9:00
49.23.08.2021 -
24.08.2021
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część ustna/.