Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Opracowanie: Administracja ZST. Opublikowano: 17 lipca 2022r.

PODRĘCZNIKI - PRZEDMIOTY ZAWODOWE

L.p. ZAWÓD TYP / RODZAJ SZKOŁY KLASY WYKAZ
1. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 4-letnie 4ag
2. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 5-letnie 1as, 2asgr, 3as, 4as
3. TECHNIK INFORMATYK Technikum 4-letnie 4bg
4. TECHNIK INFORMATYK Technikum 5-letnie 1bs, 2bs, 2dsgr, 3bs, 4bs
5. TECHNIK MECHANIK Technikum 4-letnie 4cg
6. TECHNIK MECHANIK Technikum 5-letnie 1, 2asgr, 3cs, 4cs
7. TECHNIK REKLAMY Technikum 4-letnie 4dg
8. TECHNIK REKLAMY Technikum 5-letnie 1, 2dsgr, 3ds, 4ds
9. TECHNIK PROGRAMISTA Technikum 5-letnie 1, 2ct, 2dtgr, 3ct

PODRĘCZNIKI - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

L.p. TYP / RODZAJ SZKOŁY KLASY WYKAZ
1. Liceum 4-letnie Wszystkie klasy
2. Technikum 5-letnie Wszystkie klasy