Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM NR 9

Opracowanie: EUgeniusz Bury. Opublikowano: 12 września 2021r.

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

L.p. Opis / rodzaj dokumentu Link PDF Link DOC
1. Regulamin praktyk zawodowych Technikum Nr 9
2. Plan praktyk zawodowych Technikum Nr 9
3. Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4. Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia
6. Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

L.p. Opis / rodzaj dokumentu Link PDF Link DOC
1. Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2. Plan praktyk zawodowych Technikum Nr 9
3. Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4. Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia
6. Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

L.p. Opis / rodzaj dokumentu Link PDF Link DOC
1. Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2. Plan praktyk zawodowych Technikum Nr 9
3. Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4. Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia
6. Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK REKLAMY

L.p. Opis / rodzaj dokumentu Link PDF Link DOC
1. Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2. Plan praktyk zawodowych Technikum Nr 9
3. Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4. Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia
6. Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK PROGRAMISTA

L.p. Opis / rodzaj dokumentu Link PDF Link DOC
1. Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2. Plan praktyk zawodowych Technikum Nr 9
3. Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4. Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia
6. Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki