HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2020/2021

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 31 sierpnia 2020

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych realizowanych w CKP w Rzeszowie oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS DRUGICH I TRZECICH TECHNIKUM (4 TYGODNIE - 160 godzin)

Praktyki zawodowe 4 tygodnie (klasy trzecie – 160 godzin/8-godzin dziennie/, klasy drugie - 140 godzin /7 godzin dziennie/).

ID Klasa Termin praktyk zawodowych
1.3at – technik elektronik
3at – technik mechanik
28.09.2020r. - 23.10.2020r.
2.3bt – technik informatyk02.11.2020r. – 30.11.2020r.
3.3ct – technik informatyk 23.11.2020r. – 18.12.2020r.
4.3dt – technik mechanik28.09.2020r. - 23.10.2020r.
5.3et – technik organizacji reklamy28.09.2020r. - 23.10.2020r.
6.2atg - technik elektronik04.01.2021r. – 29.01.2021r.
7.2btg – technik informatyk15.02.2021r. - 12.03.2021r.
8.2ctg – technik mechanik1.03.2021r. – 26.03.2021r.
9.2dtg – technik reklamy12.04.2021r. – 10.05.2021r.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP RZESZÓW (1 DZIEŃ W TYGODNIU)

ID Klasa Termin zajęć praktycznych w CKP
1.½ 3at – technik elektronikCZWARTEK – 34 tyg.
2.½ 3at – technik mechanikCZWARTEK– 34 tyg.
/PIĄTEK – od 17 tyg. (8.01.2021)
3.3dt – technik mechanikWTOREK– 34 tyg.
/ŚRODA – od 19 tyg.(20.01.2021)

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE - PROGRAMY ERASMUS+ / POWER

ID Rodzaj projektu Tytuł projektu Termin Uczestnicy
1.POWER"Aktywni uczniowie – architekci swojej przyszłości"
Casa da Educação (Portugalia, Lizbona)
09.11.2020 – 27.11.202015+1
(technik informatyk)
2.POWER"Aktywni uczniowie – architekci swojej przyszłości"
VITALIS (Niemcy, Schkeuditz)
05.10.2020 – 23.10.202014+1
(technik mechanik)
3.POWER"Aktywni uczniowie – architekci swojej przyszłości"
Cultura e Dintorni (Włochy, Martina Franca)
05.10.2020 – 23.10.202015+1
(technik reklamy)
4.POWER"Aktywni uczniowie – architekci swojej przyszłości"
Casa da Educação (Portugalia, Lizbona)
24.06.2021 – 02.07.202115+1
(technik informatyk)

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
5.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
6.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki