ZAWÓD TECHNIK PROGRAMISTA W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 4 marca 2020

1. CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK PROGRAMISTA

Umiejętność programowania staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy, a umiejętność kodowania określana jest wręcz jako kluczowa kompetencja XXI wieku. Potwierdza to w pierwszej kolejności kierunek rozwoju gospodarki światowej, w drugiej ilość ofert pracy skierowanych do programistów. Wiele sektorów i branż biznesowych nie jest w stanie dziś funkcjonować bez dedykowanego oprogramowania. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania dla sektora edukacyjnego – konieczne jest kształcenie umożliwiające zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Potwierdza to "Prognoza zapotrzebowania na pracowników" opublikowana w styczniu 2020 przez MEN – wskazująca zawód technika programisty jako kluczowy dla rozwoju gospodarki państwa i filar innowacyjnej gospodarki. Znajomość języków i technologii programistycznych to inwestycja w przyszłość, a także gwarancja pewnej i dobrze płatnej pracy. Programowanie to także pasja – daje możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań, programowania gier, sztucznej inteligencji, robotów i urządzeń przemysłowych, aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych.
Absolwent kierunku technik programista rozwinie nie tylko umiejętności logicznego, analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, ale posiadać będzie kompetencje w zakresie analizy procesu wytwarzania oprogramowania, zastosowania technologii sieci web: XHTML i CSS, użycia skryptowych języków programowania: JavaScript, PHP, Python oraz programowania aplikacji desktopowych w językach C++/Java a także aplikacji mobilnych. Wiedza i praktyczne umiejętności uzupełnione zostaną o zagadnienia modelowania relacyjnych baz danych oraz szerokiego zastosowania języka SQL.

2. INFORMACJE DODATKOWE

Kształcenie z zawodzie technik programista w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie odbywać się będzie przy współudziale przedstawicieli pracodawców sektora IT, którego liderem będzie – na mocy podpisanej umowy – Asseco Poland S.A. Kształcenie realizować będziemy także we współpracy z partnerami zagranicznymi – uczniowie kierunku technik programista będą odbywać w cyklu kształcenia kierunkowe 3-tygodniowe praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

3. KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

 • INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;
 • INF.04: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • tworzenia i administracji stronami WWW;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią (CMS);
 • analizy i projektowania procesu wytwarzania oprogramowania;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych;
 • tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych;
 • zastosowania języka SQL w programowaniu aplikacji bazodanowych;

5. TECHNIK PROGRAMISTA ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:

 • firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
 • przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo lub proces produkcji odbywają się z użyciem robotów i niezbędnego oprogramowania;
 • firmach projektujących i programujących dedykowane rozwiązania w zakresie aplikacji webowych;
 • w firmach posiadających działy testowania aplikacji;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

6. BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Pracownia systemów zarządzania bazami danych:


Systemy Zarządzania Bazami Danych to przedmiot realizowany w ramach kwalifikacji INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Przygotowuje on uczniów do pracy jako projektant, analityk oraz programista rozwiązań systemowych przetwarzających dane przy użyciu baz danych. Począwszy od systematyki związanej z przedmiotem, poprzez instalację i konfigurację serwerów SQL, kompletny język SQL, projektowanie aplikacji bazodanowych uczniowie wyposażani są z bogaty zestaw wiedzy i umiejętności, który adekwatny jest do aktualnych potrzeb rynku pracy;

Pracownia programowania i testowania aplikacji desktopowych:


Zakres kształcenia w pracowni obejmuje zagadnienia zawiązane z algorytmiką, metodami numerycznymi, logiką projektową, procesem i działaniami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania i programowaniem aplikacji dedykowanych pod systemy Windows/Linux w językach C++ oraz JAVA.

Pracownia programowania i testowania aplikacji webowych:


Zakres kształcenia w pracowni obejmuje zagadnienia zawiązane z architekturą aplikacji webowych, zasadami projektowania i programowania obejmującymi obiektowy model przeglądarki, pełną charakterystykę kaskadowości i zastosowania technologii CSS3 oraz XHTML, budowanie szablonów aplikacji webowych, rozwiązań nawigacyjnych i treści zgodnych z UX/WCAG.