PROGRAM ERASMUS+ W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 20 maja 2016

IDEA I CELE PROGRAMU ERASMUS+

Program Erasmus+ zastąpił realizowany dotąd przez szkoły średnie techniczne program praktyk i staży zagranicznych Leonardo da Vinci. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu w Zespole Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia i znacznie poprawić och potencjalne szanse na lokalnym regionalnym poraz europejskim rynku pracy. Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią projektu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Dzięki uczestnictwu w programie, uczniowie mają możliwośc otrzymania wartościowych certyfikatów branżowych i językowych.

Zdjęcie: erasmus_vitalis1.jpgZdjęcie: erasmus_vitalis3.jpgZdjęcie: erasmus_vitalis2.jpg
Zdjęcie: 13396648_800303706772365_1255004090_o.jpgZdjęcie: 13405293_800303790105690_1613756369_o.jpgZdjęcie: 13396818_800303800105689_1752160081_o.jpg

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ramach sektora "Kształcenie i szkolenia zawodowe" Akcji 1: Mobilnośc Edukacyjna Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 aplikuje o środki z programu Erasmus+ na organizację programów praktyk i staży zawodowych dla uczniów w krajach partnerskich UE. Przyjęliśmy założenie, że w każdym przedkładanym do oceny projekcie reprezentowane będą wszystkie zawody, w jakich szkoła prowadzi nauczanie. W skład danej grupy projektowej (liczącej od 12 do 15 uczestników) wchodzą wyłącznie przedstawiciele danego zawodu. Opracowywane wraz z instytucjami partnerskimi programy merytoryczne szkolenia koncentrują się głównie na rozszerzeniu ramowych treści nauczania o wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy. Dla zawodu techni mechanik są to głownie zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania oraz programowaniem i obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, technicy informatycy uzyskują dodatkowe kwalifikacje w programowaniu aplikacji (także mobilnych - na urządzenia przenośne), elektronicy w projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania i zarządzania alternatywnymi źródłami energii. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowane są programy związane z grafiką komputerową, projektowaniem środków reklamy, marketingiem i ekonomią.

Zdjęcie: IMG_8 (6).jpgZdjęcie: IMG_8 (7).jpgZdjęcie: IMG_8 (5).jpg
Zdjęcie: Img_7 (3).pngZdjęcie: IMG_8 (1).pngZdjęcie: Img_7 (4).png

WYMIANY MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zdjęcie: portugalia_d25.jpgZdjęcie: portugalia_d28.jpgZdjęcie: portugalia_d21.jpg
Zdjęcie: portugalia_d29.jpgZdjęcie: portugalia_d32.jpgZdjęcie: portugalia_d6.jpg

LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

L.p. Tytułytuł projektu Rok realizacji/Akcja Kraj partnerski Instytucja(-e) partnerskie
1. "Ocalmy od zapomnienia – ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul"
Relacje: PORTUGALIA
2015/2016 (Akcja 2) Portugalia Setubal
2. "Kompetencje zawodowe – mój kapitał europejskiego sukcesu"
Relacje: GRUPA 1   GRUPA 2   GRUPA 3   GRUPA 4
2016 (Akcja 1) Hiszpania, Niemcy
euroMind,
Vitalis
3. "Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo" 2017 (Akcja 1) Hiszpania, Niemcy euroMind,
Vitalis