PROGRAM LEONARDO da VINCI w ZST Rzeszów

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 17 maja 2016

IDEA I CELE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Jednym z kanonów Unii Europejskiej jest swobodny przepływ ludzi. Oznacza to, że obywatele mieszkający na jej terytorium mogą wedle własnego uznania przemieszczać się i podejmować pracę. Aby jednak mogli być uznawani za fachowców w swojej dziedzinie w całej Unii, a nie tylko we własnym kraju, muszą kształcić się według podobnych norm i standardów, z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań techniczno - technologicznych obowiących za granicą. Temu celowi służą programy edukacyjne finansowane przez kraje członkowskie stowarzyszone z Unią Europejską. Umożliwiają one podjęcie kształcenia teoretycznego i praktycznego za granicą, wykonanie badań oraz wspólnych projektów kulturalnych.
Trzeba zatem przyzwyczajać swoich uczniów do nauki na różnych poziomach, wyposażać ich w narzędzia umożliwiające zdobywanie wiedzy w kraju i za granicą. Nade wszystko należy jednak zapoznać ich praktycznie ze sposobami pozyskiwania grantów europejskich i rodzajami szkoleń oferowanych przez Unię Europejską. Unijne programy edukacyjne obejmują szeroką paletę tematów, rodzajów i sposobów kształcenia. Można zainteresować się kształceniem ogólnym, zawodowym, językowym, można tworzyć sieci szkół, prowadzić prace badawcze. Zawsze jednak trzeba się liczyć z potrzebą solidnego opracowania wniosku aplikacyjnego i poświęcenia dużej ilości czasu na udowodnienie komisjom przyznającym granty, że wykorzystamy je zgodnie z założeniami i osiągniemy przewidziane w projekcie cele i korzyści.

Zdjęcie: DSCF4151.JPGZdjęcie: 100_0774.JPGZdjęcie: DSCF4185.JPG
Zdjęcie: granada_6.jpgZdjęcie: granada_d11.jpgZdjęcie: granada_d21.jpg
Zdjęcie: granada_d24.jpgZdjęcie: Martos_d1.jpgZdjęcie: granada_d9.jpg

PROGRAM LEONARDO DA VINCI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w latach 2001 - 2013 brał udział w programie edukacyjnym Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci w zakresie komponentu wymiany i staże. Program Leonardo da Vinci obejmuje problemy związane z kształceniem zawodowym we wszystkich jego aspektach. Przeznaczony był dla uczniów szkół zawodowych, studentów, młodych pracowników, bezrobotnych, nauczycieli oraz instytucji szkoleniowych. Różny czas trwania projektów (od jednego tygodnia do trzech lat) a także poziom dofinansowania (50-100 proc.) zamykają paletę możliwości tego programu i zaświadczają o jego uniwersalności. Program umożliwia bowiem realizację różnych przedsięwzięć o charaktyerze międzynarodowym. Mogą to być projekty wymian i staży, projekty pilotażowe, językowe, międzynarodowe sieci instytucji oraz projekty obejmujące badania i analizy. Program Leonardo da Vinci nadawał szczególne znaczenie kompetencji, jakości i innowacyjności. Nie należy też zapominać o wymiarze miedzynarodowym współpracy w ramach programu, ponieważ z założenia jest to program realizowany wspólnie z partnerami z innych krajów UE. Poprzez zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych projekty w ramach programu Leonardo da Vinci w stażach zawodowych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii wzięło udział około 1000 naszych uczniów! Znacznie poszerzyliśmy także sieć kontaktów zawodowych z instytucjami i ośrodkami szkolenia i kształcenia w Europie. Zdobyte doświadczenia procentują do dziś, gdyż szkoła jest aktywnym uczestnikiem kolejnego programu wspierającego nabywanie kompetencji zawodowych przez uczniów poprzez staże zagraniczne - Erasmus+.

Zdjęcie: Martos_d18.jpgZdjęcie: SAM_0024.jpgZdjęcie: Martos_d21.jpg
Zdjęcie: SN851817.JPGZdjęcie: zDSCF4210.JPGZdjęcie: SAM_0555.JPG
Zdjęcie: cordoba_d4.jpgZdjęcie: granada_d1.jpgZdjęcie: granada_d13.jpg

LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU LEONARDO da VINCI

L.p. Tytułytuł projektu Rok realizacji Kraj partnerski Instytucja(-e) partnerskie
1. "Zastosowanie współczesnych systemów i technologii informacyjnych do celów naukowych i komercyjnych" 2001 Hiszpania (Cordoba) Academia Cordoba
2. "Obsługa systemu CAD/CAM i wykonywanie detali na obrabiarkach CNC" 2001 Niemcy (Villingen) Vitalis
3. "Obsługa sterowników SPS firmy SIEMENS i sterowanie obiektami przemysłowymi" 2001 Niemcy (Villingen) Vitalis
4. "Nowoczesne systemy i technologie komputerowe w krajach Unii Europejskiej" 2003 Hiszpania (Cordoba) Academia Cordoba
5. "Wykonanie strony WWW z wykorzystaniem wizualnych języków programowania" 2003 Niemcy (Bielefeld) Berufskolleg Senne
6. "Praktyka w przemyśle obróbki metali łącznie z technologią odlewnictwa" 2003 Niemcy (Lipsk) Vitalis
6. "Praktyka w przemyśle obróbki metali łącznie z technologią odlewnictwa" 2003 Niemcy (Lipsk) Vitalis
7. "Nowoczesne systemy i technologie komputerowe w krajach Unii Europejskiej" 2004 Hiszpania (Cordoba) Academia Cordoba
8. "Nowoczesne systemy i technologie komputerowe w krajach Unii Europejskiej" 2005 Hiszpania (Cordoba) Academia Cordoba
9. "Dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe możliwości zatrudnienia" 2008 Hiszpania (Cordoba, Matros) Academia Cordoba
10. "Dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe możliwości zatrudnienia" 2008/ 2009 Hiszpania (Cordoba, Matros) Academia Cordoba
11. "Zaawansowane techniki wizualizacji" 2009/ 2010 Hiszpania (Cordoba, Matros) Academia Cordoba
12. "Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w przemyśle" 2009/ 2010 Włochy (Rimini) Sistema Turismo
13. "Nowoczesne techniki przetwarzania danych" 2010/ 2011 Hiszpania (Granada, Matros) Academia Cordoba
14. "Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa" 2012/ 2013 Hiszpania (Granada, Matros) Academia Cordoba
15. "Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości" 2012 Włochy (Rimini) Sistema Turismo
16. "Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" 2013 Niemcy (Lipsk) Vitalis
Zdjęcie: granada_d18.jpgZdjęcie: granada_d23.jpgZdjęcie: granada_d31.jpg
Zdjęcie: granada_d5.jpgZdjęcie: granada_d4.jpgZdjęcie: granada_d33.jpg
Zdjęcie: martos_11.jpgZdjęcie: italia1_d7.jpgZdjęcie: italia1_d4.jpg
Zdjęcie: martos_5.jpgZdjęcie: tgtg.jpgZdjęcie: martos_12.jpg